Utdanning

59 millioner barn har ingen tilgang til grunnutdanning og 781 millioner av verdens voksne befolkning kan ikke lese og skrive fordi de aldri har gått på skolen.