Åpen plass i Ukraina
Foto: Vigdis Halvorsen/Norad

Litteraturstudie om korrupsjonsrisiko i Ukraina

Korrupsjon har hatt en stor innvirkning på Ukrainas vekst og utvikling over flere tiår, og regnes som et utstrakt problem selv om Ukraina siden 2014 har iverksatt betydelige reformer, inkludert etableringen av flere anti-korrupsjonsinstitusjoner og tiltak. 

  

En litteraturstudie gjennomført av Avdeling for Evaluering i Norad, kaster lys over utfordringene knyttet til korrupsjon i bistanden til Ukraina.  «Studien presenterer et bakteppe for å forstå korrupsjonsrisikoer som kan være til hjelp for beslutningstakere i arbeidet med å tilpasse støtten til Ukraina» sier Siv Lillestøl, fungerende direktør i Avdeling for evaluering i Norad. Studien viser blant annet at kontekstuell forståelse herunder forståelse av lokale maktforhold, åpenhet og koordinering mellom bistandsaktører er viktig for å bekjempe korrupsjon. 

  

Studien ble gjennomført som en dokumentstudie der relevant litteratur publisert i perioden 2015 – 2023, ble analysert. Fokuset var på Ukraina, men erfaringer fra arbeid med korrupsjon i bistand i andre land ble også brukt.

 

Les evalueringen her.

Publisert 08.04.2024
Sist oppdatert 08.04.2024