Norads årsrapport 2022

About the publication

 • Published: April 2023
 • Series: --
 • Type: Annual reports
 • Carried out by: Norad
 • Commissioned by: --
 • Country: --
 • Theme: --
 • Pages: 76
 • Serial number: --
 • ISBN: 978-82-8369-156-6
 • ISSN: --
Forside på Norads årsrapport 2022
NB! The publication is ONLY available online and can not be ordered on paper.

Leders beretning

Russlands angrepskrig på Ukraina og ettervirkningene av covid-19 pandemien har preget utviklingsagendaen i hele 2022. Konsekvensene av disse krisene har vært særlig alvorlige i det globale sør. UNDP Human Development Report, som kom ut i andre halvdel av året, slo fast at ni av ti land opplever at det går feil vei. Det antas at pandemien skapte mellom 100 og 150 millioner flere ekstremfattige. Priser på mat, energi og gjødsel er mangedoblet og antallet mennesker som opplever sult og matusikkerhet har steget til mellom 702 og 828 millioner mennesker, en økning fra årene før. Samtidig ser vi at konsekvensene av klimaendringene undergraver partnerlandenes evne til å levere på bærekraftsmålene.

Dette bakteppet preget selvsagt utviklingssamarbeidet og Norads arbeid i året som gikk. Mye av den fleksibiliteten som sivilsamfunnsaktører fikk under pandemien har blitt videreført. Det har vært viktig for å levere godt i en fortsatt omskiftelig verden.

Foreløpige evalueringer av FNs innsats under covid-19, viser at bruk av kjernestøtte og andre former for fleksibel finansiering har vært helt avgjørende for at det multilaterale systemet har kunnet respondere raskt på krisen med svært gode resultater. Norad har jobbet systematisk for å følge opp målsettingen om å begrense bruken av sterkt øremerket støtte til organisasjoner i FN-systemet.

Les hele beretningen i årsrapporten.

Published 21.04.2023
Last updated 21.04.2023