Internrevisjonens årlige rapport om varslingssaker 2022

About the publication

 • Published: March 2023
 • Series: Norad reports
 • Type: --
 • Carried out by: Norad
 • Commissioned by: --
 • Country: --
 • Theme: --
 • Pages: 17
 • Serial number: --
 • ISBN: 978-82-8369-155-9
 • ISSN: --
 • Organization: Norad
NB! The publication is ONLY available online and can not be ordered on paper.

Nulltoleranse for korrupsjon og andre typer økonomiske misligheter er et generelt prinsipp i norsk bistandsarbeid. Ved mistanke om misligheter, skal tilsynsmottager umiddelbart rapportere forholdet.

Norads internrevisjon mottar og behandler alle saker der en mistanke om økonomiske misligheter har blitt rapportert til Norad og berører Norads midler. Denne årsrapporten inneholder enkelte av resultatene fra dette arbeidet gjennom 2022. Det overordnede formålet med rapporten er å øke bevisstheten om risikoen for økonomiske misligheter i forvaltningen av bistandsmidler.

Internrevisjonen rapporterer nye og avsluttede saker om økonomiske misligheter som vedrører Norads bistandsmidler, til det angjeldende departement, som er Utenriksdepartementet, eller Klima- og miljødepartementet i saker som angår det norske klima- og skoginitiativet.

Published 02.03.2023
Last updated 02.03.2023