Evalueringsprogrammet 2023-2024

About the publication

 • Published: May 2023
 • Series: Evaluation report
 • Type: Evaluations
 • Carried out by: --
 • Commissioned by: Avdeling for evaluering
 • Country: --
 • Theme: --
 • Pages: 21
 • Serial number: --
 • ISBN: 978-82-8369-159-7
 • ISSN: --
 • Organization: Norad
NB! The publication is ONLY available online and can not be ordered on paper.

Evaluering er et viktig virkemiddel for en effektiv utviklingspolitikk. Mens ulike deler av bistandsforvaltningen har ansvar for å rapportere om resultatene av de enkelte bistandstiltak, har Avdeling for evaluering et særskilt ansvar for å dokumentere i hvilken grad norsk bistand er effektiv, relevant og oppnår resultater som forutsatt. Avdelingen styres av egen instruks, og rapporterer direkte til departementsrådene i Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Evalueringsprogrammet fra Avdeling for Evaluering bestemmes hvert tredje år, men oppdateres årlig. Dette programmet dekker årene 2023 og 2024. Evalueringsprogrammet er utformet i konsultasjon med aktører i og utenfor bistandsforvaltningen. Evalueringene er valgt ut fra en vurdering av vesentlighet, egenart og risiko i Norges utviklingssamarbeid, samt en vurdering av hvilke spørsmål som antas å være aktuelle i perioden programmet dekker. Kunnskapen fra evalueringene skal bidra til økt læring og en bedre bistand.   

Programmet vil kunne endres ut i fra endringer i behov og forutsetninger. Status for planlagte og pågående evalueringer finner du her: Planlagte evalueringer (norad.no)

Published 15.05.2023
Last updated 15.05.2023