Norads strategi mot 2030

About the publication

 • Published: March 2021
 • Series: --
 • Type: Strategies
 • Carried out by: Norad
 • Commissioned by: --
 • Country: --
 • Theme: --
 • Pages: 13
 • Serial number: --
 • ISBN: 978-82-8369-011-8
 • ISSN: --
Order free paper copy:

Norads strategi ser mot 2030. Det er året bærekraftsmålene skal være nådd. Og det er året andre viktige internasjonale avtaler, som Parisavtalen, går ut.

Det er lenge til 2030. Teknologisk utvikling, sosial endring eller ukjente kriser kan skape endringer vi i dag ikke ser. Strategien er derfor ikke et forsøk på å planlegge mot 2030, men et verktøy for å manøvrere mot 2030.

Published 16.03.2021
Last updated 16.03.2021