Mapping of Norwegian Efforts to Include Persons with Disabilities in Development Assistance 2010-2019

About the publication

 • Published: January 2021
 • Series: Evaluation study
 • Type: Evaluations
 • Carried out by: NIDS Development Service
 • Commissioned by: Evaluation Department
 • Country:
 • Theme: Human rights, Women and gender equality
 • Pages: 65
 • Serial number: --
 • ISBN: 978-82-8369-063-7
 • ISSN: --
NB! The publication is ONLY available online and can not be ordered on paper.

Kartlegging av Norges innsats for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i bistandsarbeidet fra 2010-2019:

Denne kartleggingen er den første leveransen i en evaluering av Norges innsats for å inkludere personer med funksjonsnedsettelser i bistandsarbeidet.

Kartleggingen inneholder en overordnet analyse av det normative arbeidet og den økonomiske innsatsen gjennom de siste ti årene og vil bli brukt til å avgrense den kommende evalueringen.

Kartleggingen har sett på de to hovedsporene som ligger til grunn for Norges innsats:

 • integrere hensynet til personer med nedsatt funksjonsevne som et tverrgående tema i alt utviklingssamarbeid
 • målrettede tiltak

Kartleggingen bygger på en analyse av Norads budsjettstatistikk fra 2010 til 2019 og relevante dokumenter, herunder strategier, stortingsmeldinger og stortingsproposisjoner.

Kartleggingen er gjennomført av NIDS Development Service på oppdrag fra evalueringsavdelingen i Norad.

Published 12.01.2021
Last updated 12.01.2021