Kunnskap uten grenser: Hvordan lykkes med kunnskapsbygging og institusjonssamarbeid?

About the publication

 • Published: November 2021
 • Series: Norad reports
 • Type: Norad reports
 • Carried out by: Nikolai Hegertun
 • Commissioned by: Norad
 • Country:
 • Theme: Capacity development
 • Pages: 71
 • Serial number: 9/2021
 • ISBN: 978-82-8369-090-3
 • ISSN: 1502-2528
NB! The publication is ONLY available online and can not be ordered on paper.

Denne rapporten er et ledd i Norads arbeid med å styrke kunnskapsgrunnlaget for bistanden gjennom prosjektet «Bistand mot 2030». Rapporten har blitt til etter et initiativ fra Kunnskapsbanken, og bygger på en seminarrekke med Kunnskapsbankens partnere gjennom våren 2021. Rapporten er et resultat av en gjennomgang av litteratur og innspill fra internasjonale eksperter og organisasjoner, Norad-ansatte og norske samarbeidspartnere. Alle konklusjonene står for forfatterens regning.

Denne rapporten søker å besvare tre overordnede spørsmål knyttet til kapasitetsutvikling og institusjonssamarbeid:

 • Hvilke kunnskapsmiljøer har lovende initiativer og produserer nyttig innsikt og forskning på området?
 • Hva som regnes som avgjørende suksesskriterier for å lykkes?
 • På hvilken måte kan institusjonssamarbeid bidra til endring – og på hvilke nivåer?

Utgangspunktet for analysen er de bistandsfinansierte kunnskapsprogrammene i regi av Norads Kunnskapsbank, som legger til rette for faglig samarbeid mellom norske forvaltningsinstitusjoner og myndighetsinstitusjoner i partnerland. Rapportens analyse og funn har imidlertid relevans for flere deler av utviklingssamarbeidet. Innsikter knyttet til innovasjon, kunnskapsutveksling og organisasjonsutvikling, blir viktigere i takt med bistandens utvikling fra mer direkte ressursoverføring til partnerskap og samarbeid om felles utfordringer.

Published 30.11.2021
Last updated 30.11.2021