Core Concepts in Blended Finance - Assessment of Uses and implications for evaluation

About the publication

 • Published: February 2021
 • Series: Joint evaluation
 • Type: Evaluations
 • Carried out by: OECD/DAC EvalNet
 • Commissioned by: Avdeling for evaluering med flere partnere
 • Country:
 • Theme: Private sector development, Economic Development
 • Pages: 47
 • Serial number: --
 • ISBN: --
 • ISSN: --
NB! The publication is ONLY available online and can not be ordered on paper.

Ulik forståelse av konseptet blandet finansiering og konsekvenser for evaluering

Denne rapporten er en del av et arbeid utført i regi av evalueringsnettverket i OECD/DAC. Evalueringsnettverket har satt ned en arbeidsgruppe på blandet finansering som har som formål å forbedre evalueringspraksis på området.

Arbeidsgruppen har vært ledet av Norads avdeling for evaluering, evalueringsenheten i Danmark og det tyske evalueringsinstituttet DEval sammen med OECD/DCD-sekretariatet.

Formålet med rapporten er å kartlegge ulik bruk og forståelse av begrepet blandet finansiering og andre relaterte begrep – og påpeke eventuelle konsekvenser for evaluering av denne type bistand.

Hovedfunn

Et hovedfunn fra denne studien er at blandet finansiering forståes og brukes på mange ulike måter. En konsekvens av at begrepet blandet finansiering forstås og brukes ulikt er at det blir vanskelig å måle det totale omfanget av blandet finansiering, og hvor mye kapital man mobiliseres. En annen konsekvens er at det skaper utfordringer for læring og ansvarliggjøring på feltet.

In English

A major finding from the study is that blended finance is understood and used differently. A consequence is that it is difficult to map the total amount of blended finance and how much is mobilised. Another consequence is the challenges these differences create for accountability and learning.

This report is part of a series of working papers initiated by The EvalNet Working Group on Evaluating Blended Finance. The purpose of the working group is to improve evaluation practices of blended finance operations.

The working group has been co-ordinated by the Evaluation Department in Norad, the Evaluation Unit in the Danish Ministry of Foreign Affairs and the German Evaluation Institute (Deval) together with the OECD/DCD secretariat.

The purpose of the report is to map differences in definitions and use of blended finance and other related concepts and identify consequences for evaluation of this type of aid.

A major finding from the study is that blended finance is understood and used differently. A consequence is that it is difficult to map the total amount of blended finance and how much is mobilised. Another consequence is the challenges these differences create for accountability and learning.

Published 24.09.2021
Last updated 24.09.2021