Kunnskapsbanken: Strategi 2020-2025

About the publication

 • Published: June 2020
 • Series: --
 • Type: Strategies
 • Carried out by: Norad
 • Commissioned by: --
 • Country:
 • Theme: Capacity development, Public administration
 • Pages: 3
 • Serial number: --
 • ISBN: 978-82-8369-035-4
 • ISSN: --
NB! The publication is ONLY available online and can not be ordered on paper.

Denne strategien definerer felles langsiktige mål for Kunnskapsbanken og hvordan vi jobber for å nå dem.

Mange samarbeidsland etterspør kunnskap fremfor finansiering. Stadig flere norske offentlige institusjoner deler derfor sine erfaringer på områder der Norge har etterspurt kompetanse.

For å styrke og samordne det faglige samarbeidet på norsk side, opprettet regjeringen i 2018 Kunnskapsbanken i Norad.

Published 19.06.2020
Last updated 19.06.2020