Energize Nepal 2016-2019 Mid-term review and Appraisal of Upscaling Proposal

About the publication

 • Published: January 2020
 • Series: Norad Collected Reviews
 • Type: --
 • Carried out by: Multiconsult
 • Commissioned by: Norad
 • Country: Nepal
 • Theme: Energy and infrastructure
 • Pages: 104
 • Serial number: 10/2019
 • ISBN: 978-82-8369-290-7
 • ISSN: 1894-518X
 • Project number: 10211671-01-01
NB! The publication is ONLY available online and can not be ordered on paper.

Rapporten dokumenterer gjennomgang av forskningsprogrammet Energize Nepal (ENEP). Gjennomgangen ble utført av Multiconsult i 2019 på oppdrag fra Norad.

ENEP, som startet i 2016, delfinansieres av den norske ambassaden i Nepal med 25 millioner.

Programmet implementeres av Kathmandu University og vannkraftlaboratoriet Hydro Lab i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Sintef Energi. ENEP bidrar til å øke Nepals kompetanse innen vannkraft og annen fornybar energi. Viktige aktiviteter er testing av vannkraftturbiner, dimensjonering av inntak til kraftverk og tiltak for å redusere transport av sedimenter gjennom kraftverk.

Rapporten konkluderer med at norsk støtte er relevant og at målsetningene i prosjektet i stor grad blir oppnådd. Det anbefales enkelte endringer i organiseringen av prosjektet. Videreføring av norsk støtte anbefales.

Published 20.01.2020
Last updated 20.01.2020