Institutional cooperation between MIREME and NVE in Mozambique

About the publication

 • Published: November 2019
 • Series: Norad Collected Reviews
 • Type: --
 • Carried out by: KPMG
 • Commissioned by: Norad
 • Country: Mozambique
 • Theme: Energy and infrastructure
 • Pages: 32
 • Serial number: 11/2019
 • ISBN: 978-82-8369-292-1
 • ISSN: 1894-518X
NB! The publication is ONLY available online and can not be ordered on paper.

Rapporten dokumenterer midtveisgjennomgangen av institusjonssamarbeidet mellom Norges vassdrags- og energidirektorat og Ministry of Mineral Resources and Energy i Mosambik.

Samarbeidet startet i 2017, og er finansiert av et tilskudd fra den norske ambassaden i Mosambik. Målsetningen med prosjektet er å bedre forvaltningen av energisektoren i Mosambik, og bidra til åpne beslutningsprosesser.

Rapporten konkluderer med at to av fire komponenter i samarbeidet sannsynligvis vil oppnå de definerte målsetningene.

Det konkluderes videre med at én av komponentene ikke produserer ønskede resultater, og derfor bør justeres, mens den siste komponenten er stilt i bero i påvente organisatoriske endringer på mosambikisk side.

Published 29.05.2020
Last updated 29.05.2020