The Quality of Reviews and Decentralised Evaluations in Norwegian Development Cooperation

About the publication

 • Published: February 2017
 • Series: Evaluation report
 • Type: Evaluations
 • Carried out by: Itad in association with Chr. Michelsen Institute (CMI)
 • Commissioned by: Evalueringsavdelingen i Norad
 • Country:
 • Theme: Public administration
 • Pages: 83
 • Serial number: 1/2017
 • ISBN: 978-82-7548-843-3
 • ISSN: --
NB! The publication is ONLY available online and can not be ordered on paper.

Evalueringen har vurdert kvaliteten på gjennomganger og desentraliserte evalueringer bestilt av Utenriksdepartementet, ambassadene og Norad. Formålet har vært å bidra til god kvalitet på dette arbeidet i bistandsforvaltningen. Evalueringen har sett på 60 gjennomganger fra ett år (2014), og har undersøkt hvordan gjennomgangene brukes og hvilke faktorer som påvirker kvalitet og bruk av disse.

Evalueringen viser at mer enn halvparten av de vurderte rapportene har for dårlig kvalitet når det gjelder det metodiske grunnlaget, og at funn og konklusjoner ikke er godt nok underbygget. Dette kan føre til at man tar beslutninger på feil grunnlag.

Evalueringen viser også at gjennomgangene i mange tilfeller ikke har en god nok vurdering av resultatoppnåelse i prosjektene og programmene. Evalueringen tyder på at rapportene blir mye brukt av enheten som er ansvarlig for tilskuddet, for eksempel til dialog med partner om forbedringer i tiltaket, til å undersøke resultatene og til planlegging av en ny fase.

Evalueringen bygger på Study of Reviews and Decentralised Evaluations in Norwegian Development Cooperation – mapping (Report 11/2015) som samlet inn og systematiserte gjennomgangene som ble ferdigstilt i perioden 2012 - oktober 2015.

English version:

The evaluation has assessed the quality of reviews and decentralised evaluations commissioned by the Ministry of Foreign Affairs, Norwegian embassies and Norad. The purpose is to contribute to good quality reviews and decentralized evaluations of Norwegian aid.

The evaluation has looked at 60 reviews from one calendar year (2014). It has also looked at the use of reviews and factors affecting both quality and use of reviews.

The evaluation shows that more than half of the reports are of inadequate quality in terms of their methodological basis, and that their findings and conclusions are not sufficiently well founded. This may mean that decisions end up being made on an unsound basis.

The evaluation also finds that many reviews have inadequate assessment of results achievement of projects and programmes. The evaluation indicates that reports are highly used by the responsible unit, for partner dialogue for improving the intervention, to ascertain results, and for planning a new phase.

The evaluation builds on a mapping study of reviews and decentralized evaluations in Norwegian development cooperation (Report 11/2015), that collected and systematized reviews finalized in the period 2012 - October 2015.

Published 02.02.2017
Last updated 02.02.2017