Kvartalsrapport varslingssaker 4. kvartal 2023

Internrevisjonen har i perioden 1. oktober – 31. desember 2023 mottatt 31 varsler om økonomiske misligheter, hvorav 5 varsler om seksuell utnyttelse, overgrep og trakassering (SEAH-saker). 4 SEAH-saker ble avsluttet i perioden. I samme periode ble 27 varslingssaker opprettet og 15 varslingssaker avsluttet, hvorav 10 med reaksjon. Totalt er NOK 5.219.983 betalt tilbake, hvorav NOK 248.770 er tilbakebetalt til prosjekt.

Se mer detaljer på regjeringen.no.  

Én av sakene med reaksjon vedrørte KLD-midler, som ikke publiseres på UDs liste. Dette gjelder sak 22025. Kort om denne saken:

Berørt organisasjon er Norads tilskuddsmottaker Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Gransking avdekket av tilskuddsmottager har foretatt en transaksjon og belastet prosjektkontoen i strid med tilskuddsavtalen. NOK 133.301 er tilbakebetalt Norad.

Publisert 12.02.2024
Sist oppdatert 12.02.2024