Solceller utenfor FNs hovedkontor i Juba, Sør-Sudan.
Solceller utenfor FNs hovedkontor i Juba, Sør-Sudan.
Foto: Kube Energy

Norad og Utenriksdepartementet lanserer internasjonalt garantisamarbeid for fornybar energi-investeringer i utviklingsland

Potensialet for energi fra solceller er enormt i Afrika, men krig, konflikt og politisk uro står ofte i veien for at privat næringsliv skal tørre å satse. Hvem tør å bygge solcellepark midt i konfliktfylte Somalia? Norad og Utenriksdepartementet inviterer til et åpent møte hvor norsk næringsliv møter utviklingsministeren og næringsministeren.

Møtet strømmes nederst på siden. 

Norad og Utenriksdepartementet, i samarbeid med NABA, MIGA og ATI, inviterer til lansering av det nye internasjonale garantisamarbeidet for fornybar energi-investeringer i utviklingsland. 

Hele 570 millioner afrikanere, 44 prosent av totalbefolkningen på kontinentet, mangler tilgang til energi. De fleste av disse bor i krevende forhold i fattige og konfliktfylte land i Afrika sør for Sahara. Samtidig har Afrika det desidert største potensialet for fornybar energi globalt, men risikoen gjør at næringslivet vegrer seg. Hvordan kan 1,5 milliarder norske bistandskroner bidra til å løse dette?

Norad og Utenriksdepartementet inviterer fredag 17. juni til et åpent møte, hvor sentrale aktører fra norsk næringsliv får møte næringsministeren og utviklingsministeren til diskusjon. Hvilke utfordringer møter norsk næringsliv, når de skal igangsette energiutbygging i krevende markeder? Hvordan kan garantier bidra til å forsikre mot krig og uro, dersom noe går galt? Og, hva er gevinsten om vi lykkes?

Dette er noen av spørsmålene som skal besvares førstkommende fredag, når næringsliv og myndigheter møtes til diskusjon. Noen av de fysiske prosjektene i Burkina Faso og Somalia vil bli presentert for første gang. Hvem er disse aktørene som tør å satse, der andre velger en tryggere vei?

Garantisatsingen spiller en avgjørende rolle for å øke tilgangen til strøm og samtidig sikre overgang til fornybar energi.

Pressen er velkommen til å være med på hele eller deler av dette møtet hos Norad i Bygdøy Allé 2, ved Solli plass.

Tid: 17 Juni 2022, 8.15 AM- 11.00 AM (+Speed dating til 13 PM)
Sted: Norad, Bygdøy allé 2, Oslo, Norway + digitalt

Program:

8.00-08.15 Kaffe og te

8.15-08.20 Velkommen ved Bård Vegar Solhjell, Norad (TBC)

8:15-9:15 Del 1

Ministernes samtale

  • Anne Beathe Tvinnereim, Utviklingsminister
  • Jan Christian Vestre, Næringsminister

Partnerpresentasjoner

  • Ethiopis Tafara, MIGA Vice President and Chief Risk, Legal and Administrative Officer
  • Manuel Moses, ATI Chief Executive Officer

8.35-9.00 Q&A with Ministers and companies 

Kort pause

9:25-11:00 Del 2

Den norske verktøykassen

  • Elisabeth Clemens, Vemund Vikjord, Norad
  • Marcus Williams, MIGA
  • Obbie Banda, ATI
  • Gaute Hagerup, Innovation Norway
  • Vilde Grønn Larsen, Export Finance Norway

11.00 – 13.00 (Open ended) «Speed dating» med MIGA, ATI, Norad, Eksfin, Innovasjon Norge og deltakerne. Fasilitert av NABA

Påmelding:

For å delta fysisk eller digitalt, vennligst registrer din deltakelse her: Registrering (hsforms.com)

Lenke til digitalt møte vil bli sendt deltakerne før arrangementet.

Arrangert av Norad og Utenriksdepartementet, i samarbeid med Norwegian-African Business Association (NABA), MIGA og ATI

Møtet strømmes nedenfor:

Publisert 09.06.2022
Sist oppdatert 09.06.2022