Foto: Polina Rytova on Unsplash

Ukraina-krigens rolle i matforsyningskrisen i 2022

Rekordhøye matvarepriser har ført til en matsikkerhetskrise som gjør at sårbare mennesker sliter med å betale for mat.

Rekordhøye matvarepriser har ført til en matsikkerhetskrise som gjør at sårbare mennesker sliter med å betale for mat. Invasjon av Ukraina har forverret ubalansen i forsyning og etterspørsel som oppsto under og etter covid-19-pandemien. Den globale etterspørselen etter mat er stor, men forsyningen holder ikke tritt. Det resulterer i prisøkninger som mest påvirker de som har dårligst råd. Rapporten  analyserer matforsyningskrisen i lys av redusert tilgang på tre av varene som er mest berørt av invasjonen og påfølgende sanksjoner: hvete, solsikkeolje og kunstgjødsel.

Les mer: The Role of the Invasion of Ukraine in the 2022 Food Supply Crisis

Publisert 01.06.2022
Sist oppdatert 30.06.2022