Ukraina-krigen og matsikkerhet: konsekvenser for Norges partnerland

Krigen i Ukraina forårsaker forstyrrelser i den globale matforsyningen, med alvorlige konsekvenser for mange utviklingsland. Både Ukraina og Russland er betydelige mateksportører og store produsenter av kunstgjødsel.

Effektene av krigen vil variere betydelig i ulike land. Noen land er avhengige av forsyninger fra Russland og Ukraina. Andre er mindre avhengige av matimport, men er avhengig av russisk og ukrainsk kunstgjødsel. Andre vil i hovedsak bli påvirket av generelle globale prisøkninger, spesielt på lengre sikt.

De fleste av Norges samarbeidsland er i stor grad selvhjulpne på mat. For dem er hovedproblemene forårsaket av krigen følgende:

  • Økte priser på gjødsel
  • Høyere energipriser og høyere renter
  • Økt risiko for politisk ustabilitet og konflikt
  • Kutt i bistand

I denne situasjonen bør Norge gjøre følgende:

  • Unngå kutt i bistand til partnerland for å finansiere støtte til Ukraina og ukrainske flyktninger
  • Øke matstøtten til land som er mest rammet av tørke og konflikt
  • Støtte partnerlandenes forsyning av gjødsel
  • Vurdere gjeldslette til land som er negativt påvirket av prisøkninger på energi og høyere renter.

Last ned rapporten her: 

The Ukraine War and Food Security: Consequences for Norway’s Partner Countries | NUPI

Publisert 01.06.2022
Sist oppdatert 30.06.2022