Foto: Nick Tsybenko on unsplash

Protest og usikkerhet – Trender etter den russiske invasjonen av Ukraina

PRIO-rapporten Protest and Insecurity: Trends in the Global South since the Russian Invasion of Ukraine beskriver hvordan den russiske invasjonen av Ukraina forsterket forsyningsmangelen globalt i energi- og matmarkeder, og hvordan dette har ført til prisøkninger og mat- og energiusikkerhet for millioner av mennesker i utviklingsland.

Protester kan være svar på energi- og matusikkerhet og sees på som en advarsel om at folk står overfor alvorlige vanskeligheter. Det kan også eskalere til dødelige former for konflikt, spesielt hvis protestene blir brutalt undertrykt av staten.

Hovedpunkter i rapporten:

  • Den russiske invasjonen av Ukraina ble fulgt av en økning i rapporterte protester i utviklingsland.
  • I de første tre månedene etter invasjon, ble det rapportert om matprotester i 32 land og drivstoffprotester i 37. I elleve land utgjorde mat- eller drivstoffprotester 20 prosent eller mer av alle protester (der det var flere enn ti slike protester).
  • Protester over drivstoff- og matmangel kan ha viktig politisk konsekvenser, som å bidra til at Sri Lankas president måtte flykte fra landet.

Les hele rapporten her:

Protest and Insecurity: Trends in the Global South since the Russian Invasion of Ukraine – Peace Research Institute Oslo (prio.org)

Publisert 01.11.2022
Sist oppdatert 01.11.2022