Foto: Maria Zardoya on Unsplash

Tilpasning av norsk bistand til afrikansk landbruk

NUPI-studien «Recalibration of Norway's development aid to Africa based on Africa's agricultural response measures to the Ukraine war” (NUPI rapport 4/2022) ser på om krisen skapt av den russiske invasjonen av Ukraina også kan gi noen nye muligheter.

Hovedpunkter i studien

  • Afrika har iverksatt flere tiltak for å møte de mange truslene som er skadelige for landbrukssektoren.
  • Ukraina-krigen har negativt påvirket de afrikanske bøndenes muligheter til å klargjøre åkrene tilstrekkelig for såsesongen, noe som fører til reduserte avlinger.
  • Stopp i hveteeksporten til enkelte afrikanske land har ført til kraftige prisøkninger på hveteprodukter, og det påvirker lokalt kosthold og forbruk.
  • Under covid-19-pandemien viste Norge at det var mulig å endre fokus i bistanden og målrette innsatsen mot nye trusler etter hvert som de oppsto.
  • Den demokratiske republikken Kongo (DRC) og Nigeria brukes som casestudier for å demonstrere potensielle muligheter for optimalisering av landbruket.
  • Norges erfaring med å håndtere uventede globale sjokk kan være godt egnet til å støtte og styrke Afrikas responstiltak.
  • Teknologiske fremskritt for å optimalisere jordbruksavlingene bør deles med afrikanske bønder for å hjelpe dem til å høste mer robuste avlinger.

Last ned rapporten her: 

Recalibration of Norway's development aid to Africa based on Africa's agricultural response measures to the Ukraine war | NUPI

Publisert 03.10.2022
Sist oppdatert 03.10.2022