Foto: Kilian Karger on Unsplash

Energikrise midt i Ukraina-krigen: Tre scenarioer

Utbruddet av krigen i Ukraina utløste en dyp og raskt utviklende energikrise.

Virkningene fortsetter å destabilisere store energimarkeder og gir smertefulle konsekvenser for mange regioner i det globale sør. Hastetiltak tatt av vestlige regjeringer for å lindre de umiddelbare virkningene av krisen har vært dårlig koordinert og avviker fra de felles målene for energiomstilling som er fastsatt i bl.a. Parisavtalen. I denne sammenhengen er klimaagendaen nedprioritert under presset av sikkerhetsutfordringer. Spørsmål om varigheten av dette prioriteringsskiftet kan besvares ved å sammenligne alternative scenarioer – som skisseres i PRIOs Policy Brief 07/2022.

Last ned rapporten her: 

Energy Crisis Amidst the Ukraine War: Three Scenarios – Peace Research Institute Oslo (prio.org)

Publisert 06.10.2022
Sist oppdatert 06.10.2022