Foto: Wolfgang Hasselmann on Unsplash

Matusikkerhet og sosial uro i lys av Ukraina-krigen

Rapporten tar for seg risikoen for konflikt og sult i andre deler av verden som følge av den russiske invasjonen av Ukraina.

Hovedfunn:

  • Økende matusikkerhet, særlig i form av økende matpriser, øker sannsynligheten for protester og væpnet konflikt.
  • Land som er sårbare for økende matpriser er særlig land med langvarige konflikter og som er avhengige av matvarehjelp fra utlandet. Hovedbekymringen er økt risiko for sult.
  • Mellominntektsland med lav selvforsyning og som er avhengig av matimport vil sannsynligvis bli rammet hardt av økte matpriser. I disse landene er ikke risikoen for sult like stor, men fordi de er avhengige av matimport, vil faren for opptøyer øke hvis globale matpriser øker dramatisk.

Last ned rapporten her: 

Food Insecurity and Social Instability in Light of the Ukraine-Russia War – Peace Research Institute Oslo (prio.org)

 

Publisert 01.06.2022
Sist oppdatert 30.06.2022