Da Russland invaderte Ukraina i februar, lå verdens matpriser allerede på et høyt nivå som følge av dårlige avlinger, økende etterspørsel og ettervirkninger av pandemien. Invasjonen har store humanitære konsekvenser. I tillegg til ødeleggelser og død i Ukraina, fører krigen til global matusikkerhet og risiko for opptøyer i andre deler av verden. Ukraina er en viktig eksportør av hvete og solsikkeolje, og denne eksporten er dramatisk redusert som følge av russisk blokade av ukrainske havner. Også eksporten av kunstgjødsel fra Russland og Belarus er betydelig redusert som følge av krigen

Norad har bestilt en serie korte tematiske rapporter fra fredsforskningsinstituttet PRIO og Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) om hvilke konsekvenser krigen i Ukraina har for utviklingsland og for norsk bistand. Rapportene vil blant annet ta for seg matsikkerhet, sosial uro, matvarepriser, samt energitilgang og overgangen til fornybare energikilder. Se rapportene nedenfor. 

Foto: Yaroslav-Muzychenko on Unsplash

Kommende artikler:

  • Energisikkerhet og omstilling til lavkarbon-løsninger
  • Endringer i giverlandskapet og bistanden
  • Migrasjon
  • Sosial usikkerhet, politisk stabilitet og valg 
  • Endringer i den multilateerale verdensorden
  • Milepæler for høsten 2022 vil avklares nærmere i tid.
  • Konsekvenser for norsk bistand til Afrika 
  • Overgangen til fornybar energi og utvinningsindustrien i bistandsøyemed
  • Løsninger for jordbruk og matsikkerhet

 

Publiseres her fortløpende