Privat næringsliv skaper jobber i Afrika gjennom strategiske partnerskap

Norad mottok 186 konseptskisser for strategisk partnerskap i august. Nå inviteres ti prosjekter til å sende inn full søknad.

Formålet med utlysningen er å identifisere strategiske partnerskap mellom Norad og næringslivet, i samarbeid med ikke-kommersielle aktører. Rammen for ordningen er 250 millioner.

I år kan næringslivet for første gang være avtalepartner. Fem av prosjektene som går videre, har en bedrift som hovedsøker.

De søkerne som går videre, er

  • Alliance Microfinance/Kirkens Nødhjelp (Etiopia – Landbruk/finans)
  • Yara (Ghana - Landbruk)
  • Katapult : (Rwanda - IKT)
  • Strømmestiftelsen (Uganda og Tanzania – Landbruk)
  • Africa 118/Google (Regional -IKT)
  • Technoserve (Etiopia - Landbruk)
  • WWF (Kenya - Fisk)
  • Goal (Uganda - Landbruk)
  • Blue Planet (Regional – Fisk)
  • Danish Chuch Aid (Kenya - Landbruk)

Norsk næringsliv godt representert

Utlysningen var rettet mot prosjekter innenfor landbruk, fisk og IKT i ni land. Alle prosjektene som går videre, er i Øst-Afrika (9) og Ghana (1). Norsk næringsliv er godt representert og med i seks av prosjektene. I mange av prosjektene inngår digitale plattformer og opplæring som en vesentlig komponent.

- På den måten skaper prosjektene gjerne en vinn-vinn fordi de bidrar til betydelig fattigdomsreduksjon og økt sysselsetting, samtidig som de bedrer grunnlaget for en konkurransedyktig bransje. Næringslivet må med om vi skal nå bærekraftsmålene, sier Mehraz Rafat, koordinator for ordningen i Norads seksjon for næringsutvikling.

Eksempelvis har Yara søkt midler til å forbedre verdikjeden på soya i Ghana, hvilket kan bidra til økt inntekt for 100,000 småbønder gjennom økte avlinger og bedre kvalitet.

Større respons enn forventet

Norad mottok totalt 186 konseptskisser, med en samlet søknadssum på over fire milliarder kroner til søknadsfristen 15. august. Søknadene er rangert etter skår, som vektlegger 1) utviklingseffekt, 2) prosjektkvalitet og 3) partner.

Rafat forteller at responsen på utlysningen var større enn forventet.

- I tidligere runder har vi mottatt i underkant av hundre søknader, mens vi denne gangen mottok nesten 200. En årsak kan være at vi hadde lengre søknadsfrist denne gangen. Koronakrisen har også ført til større behov i mange land. Det var også veldig mange gode søknader, og hadde vi hatt større kapasitet, kunne vi ha gått videre med flere.

Avtaler inngås i 2021

Det er planlagt dialog med de ti søkerne i januar og februar. Utfallet av dialogen er avgjørende for hvilke prosjekter Norad velger å inngå avtale med. Målet er å inngå avtalene i løpet av første kvartal 2021.

Publisert 09.12.2020
Sist oppdatert 18.12.2020