Barn løser spørsmål om avfallshåndtering under bærekraftslekene i Oslo
Skoleelever i Oslo tester kunnskap om avfallshåndtering under Bærekraftslekene i forkant av nattevandringen.
Foto: Aleksander Ramsland/Scream Media for Norad

4 av 5 nordmenn vil endre hverdagsvaner for miljøet

To av tre nordmenn har allerede endret hverdagsvanene sine for å bidra til at stedet de bor skal bli mer klima- og miljøvennlig. Hele fire av fem er villige til å gjøre det samme, viser ny undersøkelse.

Denne helgen arrangerer Norad nattevandring for bærekraftsmålene i Oslo. Over 50.000 har vist interesse for å være med. Engasjementet for å bidra til bedre miljø og klima vises også i en ny undersøkelse Norstat har utført for Norad.

I undersøkelsen som har sett nærmere på bærekraftsmål 11 – bærekraftig by og samfunn, svarer de spurte at de er villige til å endre hverdagsvaner for å bidra til et mer bærekraftig nabolag. Bærekraftsmål 11 er også fokus for nattevandringen lørdag kveld.

Undersøkelsen viser at:

 • Fire av fem er villig til å endre hverdagsvaner for å bidra til at byen eller området de bor i, skal bli mer klima- og miljøvennlig
 • To av tre har endret hverdagsvaner de siste tolv månedene for å bidra til at det blir mer klima- og miljøvennlig der de bor
 • Unge driver utviklingen: Én av tre unge mellom 18 og 29 år har endret matvaner det siste året for å bidra til en mer bærekraftig by og lokalsamfunn. Én av to unge har også endret vaner knyttet til avfallshåndtering.

- Det er veldig fint å se at nordmenn og spesielt de unge er engasjert i byen sin og ønsker å bidra til en bærekraftig by og samfunn. Så er det selvfølgelig ekstra hyggelig at så mange har lyst til å gå for bærekraftsmålene, som er hele verdens ledestjerne for arbeidet vi gjør for at verden skal bli et bedre sted, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

En bærekraftig verden

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Ifølge SSB kjenner 50 prosent av Norges befolkning til FNs bærekraftsmål, opp fra 35 prosent i 2016. For å spre kjennskap og kunnskap om målene har Norad de siste årene arrangert nattevandringer rundt om i landet, og nå har turen kommet til Oslo.

- Vi arrangerer nattevandringer for å rette søkelyset mot FNs bærekraftsmål og for en bedre verden uten fattigdom. Vi har kommet et stykke på vei, men det gjenstår også mye arbeid for at vi skal nå målene. Derfor er det viktig at så mange som mulig har kjennskap til hva vi jobber mot – vet vi ikke hva målene er, kan vi heller ikke nå dem, sier direktør Jon Lomøy i Norad.
 
Tidligere har det vært nattevandringer opp Gaustatoppen, Keiservarden i Bodø og Aksla i Ålesund. Totalt har 25.000 vært med å gå. Nattevandringen opp Ekeberg arrangeres 27. oktober, samme uke som FN-dagen markeres over hele verden.

Bak arrangementet står Norad, Oslo kommune og Ekebergparken, samt frivillige fra DNT Ung Oslo, Røde Kors og BSK, som alle bidrar for å gjøre arrangementet til en flott opplevelse.

 

Dette er de 17 målene

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling

 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris

 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

 10. Redusere ulikhet i og mellom land

 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige

 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling
Publisert 26.10.2018
Sist oppdatert 26.10.2018