Slik følger Norge opp FNs 17 bærekraftsmål

Statsminister Erna Solberg skal rapportere til FN om hvordan Norge følger opp FNs bærekraftsmål i sommer. Før den tid fremla hun rapporten i Norad.

FNs medlemsland vedtok høsten 2015 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.

- Målene forplikter alle land til innsats – enten de heter USA, Kasakhstan, Norge eller Nigeria. Det er en felles verdensagenda, hvor vi alle har en utviklingsagenda, sa statsminister Erna Solberg innledningsvis.

Hun sa målene tar tak i underliggende årsaker til vår samtids kriser; global oppvarming, epidemier som ebola, men også terror, jobbkriser og fremtidskriser i mange land.

God start

Norge er ett av de første landene i verden som rapporterer på målene til FN. 18. - 20. juli vil statsminister Erna Solberg presentere hvordan Norge følger opp bærekraftsmålene på FNs høynivåforum i New York. Hun understreket at Norge ikke er tidlig ute for å vise hvor flinke vi er, men heller for å gi målene en god «flying start».

- Vi har en ambisiøs plan som skal realiseres på 15 år. 15 år er ikke lenge. Vi skal utrydde ekstrem fattigdom. Her vil utviklingsbistand til de mest sårbare gruppene og land samt humanitær nødhjelp være viktig, sa statsministeren og la til: 

- Samtidig skal vi bevare klodens bærekraft. Norge skal bidra betydelig blant annet gjennom oppfølging av Paris-avtalen sammen med både EU og andre land. Vi skal ha klima- og skogsatsing, og gi ressurser til globalt klimafond. Dette utgjør et sentralt bidrag når bærekraftsmålet om klima skal nås.

Norske utfordringer

Ifølge statsminister Solberg har de lagt vekt på det som er utfordringer også her i Norge i rapporten til FN.

- Mange unge fullfører ikke videregående skole, mange står utenfor arbeidslivet, utdanning og arbeid – særlig for unge – er et særlig viktig mål for regjeringen. Det samme gjelder tiltak mot kriminalitet og vold, ikke minst mot kvinner og barn. Satsing på hav og marine ressurser er et helt annet område som fremheves i vår rapport til FN, fortalte hun.  

Samtlige departementer har bidratt til utarbeidelse av rapporten. Sivilt samfunn, næringsliv, akademia og Sametinget har også gitt innspill.

Statsminister Solberg leder, sammen med Ghanas president John Mahama, FNs generalsekretærs pådrivergruppe for bærekraftsmålene.

- Vi legger vekt på et svært viktig element ved målene: Ingen skal utelates. Vi skal nå ut til alle, understreket Solberg. 

Jom Lomøy introduserer
- Bærekraftsmålene er både en videreføring av innsatsen verden hadde og samtidig noe nytt, sier Norads direktør Jon Lomøy.
Statsminister Erna Solberg
- Vi har en ambisiøs plan som skal realiseres om 15 år, sier statsminister Erna Solberg.
Utenriksminister Børge Brende
- Utryddelse av fattigdom er bærekraftsmål nummer én. Det er også hovedmålet for norsk utviklingspolitikk, sier Norges utenriksminister Børge Brende.
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen
- Vi legger vekt på at Norge skal bli et lavutslippssamfunn, men ikke et lavinntektssamfunn. Vi er nødt til å bygge grønn konkurransekraft, sier Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
Sametingspresident Aili Keskitalo
- Hvis bærekraftsmålene skal oppfylles, er det en forutsetning at menneskerettighetene skal ivaretas, sier Sametingspresident Aili Keskitalo.
Debatt med statsråder og organisasjoner
ForUM, LNU, NHO, LO og Fredskorpset kommenterer Norges rapport til bærekraftsmålene.
Publisert 21.06.2016
Sist oppdatert 21.06.2016