Fjorårets oljebistand utgjorde til sammen 242 millioner kroner.
Foto: Ken Opprann

Slik bistod Norge oljeland i 2014

11 utviklingsland fikk i 2014 bistand fra Norge til å forbedre forvaltningen av egne olje- og gassressurser. 

Nye regelverk, lokale korrupsjonsjegere og bedre systemer for å ivareta arbeidsmiljø. Dette er noen av resultatene som kommer fram i årsrapporten til Olje for utvikling (Ofu) i 2014.

– Vi vurderer resultatene som gode, men er alltid opptatt av å gjøre det enda bedre, sier Petter Stigset, som leder Ofu-sekretariatet i Norad.

Ofu-programmet deler norske erfaringer slik at samarbeidsland kan forvalte olje- og gassressurser på en måte som fremmer nasjonal utvikling og miljøhensyn. Fjorårets oljebistand utgjorde til sammen 242 millioner kroner.

Årsrapporten fra Ofu viser hvilke resultater programmet oppnådde i 2014. Det som ikke gikk etter planen har også blitt belyst.

Konsentrerer innsatsen

Regjeringen har besluttet at den norske bistanden skal bli konsentrert rundt færre land. Landporteføljen til Ofu-programmet ble i 2014 redusert til 11 land, til forskjell fra 18 land i 2013.

– Vi ønsker å formidle bredden av norsk erfaring i alle våre samarbeidsland. Landkonsentrasjonen hjelper oss til å lykkes med det, sier Stigset.

Han legger til at Ofu blant annet ønsker å skalere opp arbeidet med miljøforvaltning, skatt, finansforvaltning og støtte til sivilt samfunn.

Gode avslutninger

Nicaragua er en av samarbeidspartnerne som ble avsluttet i 2014 etter 25 års bistand. Dette samarbeidet er et eksempel på hvilke resultater et langsiktig samarbeid kan bære med seg.

– Det finnes ingen raske løsninger for å utvikle kapasitet i forvaltningsapparatet, og slik bistand gir sjeldent spektakulære resultater på kort sikt, fortsetter Stigset.

Av viktige resultater blir det trukket fram nye lovverk for petroleumssektoren, innsamling og analyse av data og systemer for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Med langsiktig norsk støtte har Nicaragua bygget opp en kompetent petroleumsforvaltning.

Ghanesisk arbeidsmiljø

I dag er Ghanas oljeindustri i stand til å drive oljevirksomhet som er mer bærekraftig og etisk forsvarlig enn tidligere. I 2014 ble det nye offentlige organet Petroleum Commission operativt.

Organet skal regulere petroleumsvirksomheten. Den nye institusjonen har i stor grad blitt etablert gjennom opplæring utviklet av Ofu-programmet.

Opplæringen har dekket emner som ressursestimering, petroleumsøkonomi, avgiftsmåling, arbeidsmiljø og sikkerhet, boring og reservoarstyring. Opplæringen er basert på norsk erfaring, men tilpasset lokale forhold.

Lokal korrupsjonsjakt i Tanzania

Med hjelp fra Ofus tilskuddsordning til sivilt samfunn, har Kirkens Nødhjelp mobilisert lokalsamfunnene for å bekjempe korrupsjon i Tanzania.

Små lokale grupper kalt PETS-komitéer (Public Expenditure Tracking Systems) har fått opplæring i å lese offentlige dokumenter og gjenkjenne korrupsjon. Dette har gjort at befolkningen har fått mulighet til å bli orientert om hvordan lokale myndigheter forvalter offentlige midler.

Konflikt i Sør-Sudan gjør utvikling vanskelig

Etter at borgerkrigen i Sør-Sudan brøt ut i desember 2013, har det vært vanskelig for Ofu å nå målene for samarbeidet. På tampen av 2013, forlot de siste Ofu-rådgiverne landet. Dagens sikkerhetssituasjon har hindret dem i å returnere.

Likevel har Olje for utvikling-programmet organisert opplæring i Entebbe i Uganda og andre steder utenfor Sør-Sudan. Noen aktiviteter har også blitt gjennomført via video og telefon-konferanser.

Avtalene om Ofu-samarbeid med Sør-Sudan løper ut i år, og en videreføring av samarbeidet er til vurdering.

Publisert 18.05.2015
Sist oppdatert 18.05.2015