Stor usikkerhet rundt Ofu-samarbeidet i Sør-Sudan

På grunn av urolighetene i landet, forlot de siste Ofu-rådgiverne et Sør-Sudan i kaos 18. desember 2013. Det hersker nå stor usikkerhet om hva som vil skje videre, både med Ofu-samarbeidet og med den sørsudanesiske oljeproduksjonen generelt.

- Gjør det vi kan for å holde aktivitetene i gang

Hans Peter Christophersen
Hans Peter Christophersen er seniorrådgiver i Norad og koordinator for Ofu-programmet i Sør-Sudan.
Foto: Sandra Aslaksen

Forrige uke ble det holdt møter mellom en delegasjon fra Finansdepartementet i Juba, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Olje for utvikling (Ofu) i Kenyas hovedstad Nairobi for å avklare hvordan en kan bistå videre med mest mulig effektiv finansforvaltning uten rådgivere tilstede i hovedstaden Juba.

I slutten av februar møttes også en stor delegasjon representanter fra de norske og sørsudanesiske Ofu-partene i Entebbe for å diskutere mulige veier videre for Ofu-programmet. En av representantene i delegasjonen er Hans Peter Christophersen, seniorrådgiver ved Norad og koordinator for Ofu-programmet i Sør-Sudan.

-Vi gjør nå det vi kan for å holde aktivitetene i gang, forklarer han.

Nye avtaler forhandles

- De eksisterende Ofu-avtalene går ut i 2014. I diskusjonene om det videre samarbeidet med myndighetene i Sør-Sudan, er vi også i dialog med Det internasjonale pengefondet (IMF) om en viktig rolle som støttespiller til Ofu-programmet på finanssiden, sier Christophersen.

Oljeministeriet i Sør-Sudan har i tillegg ytret ønske om assistanse fra Norge for å bygge systemer for kontroll av oljeselskapenes regnskaper. 

- Her ser vi synergier med det langsiktige samarbeid Riksrevisjonen i Norge har inngått med sin søsterorganisasjon i Juba, sier Christophersen.

Christophersen ser lignende synergieffekter mellom Ofu-programmet og det engasjementet SSB har med Sør-Sudans finansdepartement.

Norsk Folkehjelps «Oil Task forces»

Ofu-samarbeidet i Sør-Sudan

Samarbeidet har fokus på:

  • Inntektsforvaltning
  • Lovgivning
  • Policyutforming
  • Miljø og utslipp
  • Målinger av oljestrøm
  • Dataforvaltning
  • Organisasjonsutvikling
  • Kompetansebygging

Som et supplement til institusjonssamarbeidet bidrar Norad og Ofu med støtte til Norsk Folkehjelp, som har et omfattende engasjement i landet. I de ulike oljestatene i Sør-Sudan har de opprettet såkalte «Oil Task Forces» som skal bidra til informasjon og økt bevissthet blant befolkningen i distriktene om hva oljevirksomheten innebærer.

Sør-Sudans petroleumslov og inntektsforvaltningslov er utarbeidet som en del av Ofu-programmet, og en implementering av disse vil innebære betydelige økte overføringene av oljeinntektene til distriktshovedstedene i Sør-Sudan. Disse ligger per i dag på 10-15 millioner amerikanske dollar i året. 

Etter loven skal 2 prosent av oljeinntektene overføres til de oljeproduserende distriktene, og en håndheving av denne kan medføre mer enn en tidobling av overføringene.

Også tidligere tvunget ut av landet

- Det er ikke første gangen Ofu-programmet tvinges ut fra et av landene de opererer i, påpeker Christophersen.  

- Også Øst-Timor opplevde store interne konflikter få år etter staten ble etablert. Ulike fraksjoner røk sammen og 15 prosent av befolkningen ble drevet på flukt i 2006.  

Ofus rådgivere, den gang bosatt i hovedstaden Dili, måtte i den urolige perioden operere fra Darwin, Australia. Forholdene bedret seg, og teamet kunne etter noen måneder igjen returnere til Dili.  

- Det hersker i dag stor usikkerhet om den videre utvikling av konflikten i Sør-Sudan, men vi får jo bare håpe på at det løser seg, som det gjorde i Øst-Timor, legger Christophersen til.

Uten inntekter

Myndighetene i Sør-Sudan forbereder seg nå på at opprørsstyrkene har oljeinstallasjonene som militært mål. Produksjonen har de siste månedene ligget nær 170.000 fat per døgn, men antas å ligge under det i dag, da produksjonsbrønner og felt som myndighetene anser som utsatt for angrep fra opprørsstyrkene stenges ned. All produksjon i dag skjer fra Upper Nile-regionen, det østligste av de to hovedproduksjonsområdene i Sør-Sudan. 

- Dersom produksjonen avtar betydelig, kan man igjen måtte gjennomføre en total stans i oljeeksporten, sier Christophersen.

- Landet vil da nok en gang stå uten inntekter, slik situasjonen var i en lengre periode i 2012-2013. Da pågikk det forhandlinger om en oljeavtale med Sudan, som har kontroll med eksportrørledningene som transporterer oljen gjennom Sudan til utskipning i Port Sudan. 

Miljømessige utfordringer

Ved nedstengning av produksjonen må oljerørene tømmes for olje som erstattes med vann. Blir oljen liggende rolig i rørledningene vil den størkne til en slags voks ved temperaturer under 40 grader, og det vil være en omfattende operasjon å gjenoppta produksjonen. Tømming av rørledningene gir store volumer spillolje og spillvann som utgjør en alvorlig miljørisiko hvis den ikke håndteres på forsvarlig måte.  

- Myndighetene arbeider hardt for at et eventuelt militært angrep ikke skal føre til noen miljøkatastrofe, avslutter Christophersen.

Spilloljebasseng Sør-Sudan
Basseng for spillolje, Sør-Sudan.
Foto: Stein Paul Rosenberg
Publisert 17.03.2014
Sist oppdatert 16.02.2015