Rapport om økonomiske mislighetssaker - ajourføring

Norads varslingsteam har siden januar 2012 mottatt 6 nye varsler om mulige økonomiske misligheter, og i samme periode er 10 saker avsluttet, herav 4 saker med reaksjon.

Totalt for de fire sakene er det tilbakebetalt kr. 58.913.  De fire sakene gjelder prosjekter i Peru, Malawi, Tanzania og Uganda. Se ajourføringen av rapporten.

Med ajourføringen per 31.3.2012, har Norad mottatt 73 varsler om økonomiske misligheter for tidsperioden desember 2007 frem til 31.3.2012. 38 av disse sakene er nå avsluttet, og 35 saker er fortsatt under behandling.

Kvartalsvise rapporter

Sentral kontrollenhet i UD skal publisere en oversikt over avsluttede saker hvor mistanken om økonomisk misligheter er dokumentert og blitt avsluttet med en reaksjon hvert kvartal. Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon, og en full oversikt over sakene legges ut på www.regjeringen.no.

For ytterligere informasjon, henvises til Norads Varslingsteam.

Publisert 10.05.2012
Sist oppdatert 16.02.2015