Rapport om økonomiske mislighetssaker – ajourføring

Norads varslingsteam har i perioden 31. mars – 30. juni 2016 opprettet tre varslingssaker.

I samme periode har varslingsteamet avsluttet ti saker, hvorav åtte med reaksjon. Totalt tilbakebetalt i perioden 31. mars – 30. juni 2016 er 228.050 norske kroner.

Se flere detaljer på Utenriksdepartementets nettsider.

Rapporter om økonomiske mislighetssaker

Hvert kvartal publiserer UDs sentrale kontrollenhet en oversikt over avsluttede saker, hvor mistanke om økonomiske misligheter er dokumentert og som er blitt avsluttet med en reaksjon. Denne publiseres også på norad.no under tittelen «Rapport om økonomiske mislighetssaker - ajourføring».

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon, og en full oversikt over sakene legges ut på regjeringen.no. Oversikten omfatter saker under UDs, Norads, Norecs og Norfunds ansvarsområde. Første gang en oversikt over alle avsluttede saker ble publisert var i november 2011. 

For ytterligere informasjon, kontakt Norads varslingsteam.

Publisert 08.07.2016
Sist oppdatert 22.08.2016