Rapport om økonomiske mislighetssaker - ajourføring

Norads varslingsteam har siden september mottatt 12 varsler om mulige økonomiske misligheter, og i samme periode er to saker avsluttet med reaksjon.

Totalt for de to sakene er det tilbakebetalt 182.732 norske kroner.  De to sakene gjelder prosjekter i Namibia og Mosambik, og begge sakene ble avsluttet i november 2011. Se ajourføringen av rapporten.

Sentral kontrollenhet i UD offentliggjorde i november 2011 for første gang en oversikt over alle avsluttede saker fra desember 2007 frem til 31.08.2011 i en egen rapport om økonomiske misligheter. Les hele rapporten.

Med ajourføringen fra siste halvår, har Norad mottatt 67 varsler om økonomiske misligheter for hele tidsperioden sett under ett. 28 av disse sakene var ved utgangen av 2011 avsluttet, 16 av dem med reaksjoner. 39 saker er fortsatt under behandling.

Sentral kontrollenhet i UD skal publisere en oversikt over avsluttede saker hvor mistanken om økonomisk misligheter er dokumentert og blitt avsluttet med en reaksjon hvert kvartal.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon, og en full oversikt over sakene legges ut på www.regjeringen.no.

For ytterligere informasjon, henvises til Norads varslingsteam.

Publisert 20.01.2012
Sist oppdatert 16.02.2015