FN-resolusjon og viktige allianser gir resultater i arbeidet mot kjønnslemlestelse

Norad, Kirkens Nødhjelp og Fokus inviterer til seminar på den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse.
6 feb. 2013

12:30 - 15:00

Legg til i kalender (ics)

Norads informasjonssenter, Ruseløkkveien 26, Oslo, 6. etasje.

Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

Ifølge WHO er mellom  100 og 140 millioner kvinner og jenter utsatt for kjønnslemlestelse, og det antas at 2-3 millioner nye jenter risikerer å bli kjønnslemlestet hvert år. Omskjæring av jenter har lenge vært et taushetsbelagt område, dypt forankret i kultur og tradisjon. Ingen vet med sikkerhet hvordan skikken har oppstått, men den knyttes vanligvis til kultur, religion og ønske om kyskhet og kontroll av kvinners seksualitet. Det har vært gjort mange forsøk på å få slutt på praksisen, men tiltakene har vanligvis vært fragmenterte og pådyttet utenfra, og motkreftene har vært sterke.

Ny FN-resolusjon

Rett før jul vedtok FNs generalforsamling resolusjonen «Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilations».  Resolusjonen sees av mange som en milepæl I arbeidet med å gjøre slutt på denne skikken som utsetter jenter og kvinner for uopprettelig skade.
 
Norge er en av de største giverne i arbeidet mot kjønnslemlestelse. Den norske støtten har i all hovedsak gått til forebygging og sosial mobilisering. Arbeidet er forankret i Regjeringens internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse. I 2012 ga Norge om lag 50 millioner kroner i støtte til FN-organisasjoner og sivilt samfunn, blant annet Kirkens Nødhjelp og Fokus. 
 
På seminaret skal vi diskutere den nye resolusjonen i forhold til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Vi skal også høre hvordan religiøse ledere er helt sentrale arbeidet mot kjønnslemlestelse.  Se vedlagte program for seminaret som blir oppdatert fortløpende.

Agenda "UN Resolution against FGM/C: Seizing the Momentum – Facing the Opposition":

  • 12:30 - Refreshments and networking opportunities
  • 13:00 - Opening remarks, Unni Berge, Political Adviser, Norwegian Ministry of Foreign Affairs
  • 13:20 - The New UN Resolution on FGM/C and the UN Discourse on Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR), Gro Lindstad, Director of FOKUS
  • 13:45 - No Girl or Woman Shall Undergo FGM: The Experience of Save the Children, NCA and Faith-based Partners in Ethiopia”, Kidist Belayneh, Program Manager, NCA Ethiopia
  • 14:10 - No – Islam Rejects Female Genital Mutilation, Sheikh Imam Abdinur Mohamed Mohamud, Mosque Dar el Eman   Islamic Centre in Trondheim and Co-author of “SAY NO! Islam rejects Female Circumcision”
  • 14:30 - Discussion and questions
  • 14:50 - Closing remarks and The Road Ahead, Villa Kulild, Director General, Norad (tbc)

Facilitator: Eva Bratholm, Communications director, Norad

Velkommen!