BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20130206T123000 DTEND:20130206T150000 DTSTAMP:20240617T173648 LOCATION:Norads informasjonssenter, Ruseløkkveien 26, Oslo, 6. etasje., Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Ifølge WHO er mellom  100 og 140 millioner kvinner og jenter utsatt for kjønnslemlestelse, og det antas at 2-3 millioner nye jenter risikerer å bli kjønnslemlestet hvert år. Omskjæring av jenter har lenge vært et taushetsbelagt område, dypt forankret i kultur og tradisjon. Ingen vet med sikkerhet hvordan skikken har oppstått, men den knyttes vanligvis til kultur, religion og ønske om kyskhet og kontroll av kvinners seksualitet. Det har vært gjort mange forsøk på å få slutt på praksisen, men tiltakene har vanligvis vært fragmenterte og pådyttet utenfra, og motkreftene har vært sterke.

Ny FN-resolusjon

Rett før jul vedtok FNs generalforsamling resolusjonen «Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilations».  Resolusjonen sees av mange som en milepæl I arbeidet med å gjøre slutt på denne skikken som utsetter jenter og kvinner for uopprettelig skade.
 
Norge er en av de største giverne i arbeidet mot kjønnslemlestelse. Den norske støtten har i all hovedsak gått til forebygging og sosial mobilisering. Arbeidet er forankret i Regjeringens internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse. I 2012 ga Norge om lag 50 millioner kroner i støtte til FN-organisasjoner og sivilt samfunn, blant annet Kirkens Nødhjelp og Fokus. 
 
På seminaret skal vi diskutere den nye resolusjonen i forhold til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Vi skal også høre hvordan religiøse ledere er helt sentrale arbeidet mot kjønnslemlestelse.  Se vedlagte program for seminaret som blir oppdatert fortløpende.

Agenda "UN Resolution against FGM/C: Seizing the Momentum – Facing the Opposition":

Facilitator: Eva Bratholm, Communications director, Norad

Velkommen!

FN-resolusjon og viktige allianser gir resultater i arbeidet mot kjønnslemlestelse

SUMMARY:FN-resolusjon og viktige allianser gir resultater i arbeidet mot kjønnslemlestelse END:VEVENT END:VCALENDAR