NORHED

Norges program for kapasitetsutvikling innen høyere utdanning og forskning (NORHED) ble etablert av Norad i 2012.
Målet med NORHED-programmet er å styrke kapasiteten til høyere utdanningsinstitusjoner i lav- og mellominntektsland, slik at disse kan uteksaminere flere og bedre kvalifiserte kandidater, samt produsere en økt mengde forskning av god kvalitet, gjennomført av landets egne forskere.  
 
FNs bærekraftmål er grunnleggende i den nye fasen av NORHED-programmet, og prinsippet om at ingen skal utelates er et viktig premiss. NORHED fremmer inkludering i høyere utdanning, og programmet understreker at høyere utdanning skal være tilgjengelig og inkluderende for alle, uavhengig av sosial og økonomisk situasjon.  
 
Høyere utdanning og forskning er prioriterte områder innen norsk utviklingspolitikk. Norad mener at solide, strategiske investeringer i høyere utdanning og forskning fører til sterke akademiske institusjoner som kan bidra vesentlig til samfunnsutvikling. 
 
Investeringer i høyere utdanning og forskning bidrar til å utvikle et lands intellektuelle ressurser, sikrer mer kompetent arbeidskraft, og kan også bidra til å skape visjonære ledere, likestilling og større respekt for menneskerettighetene. 
 
I det lange løp bidrar det i tillegg til en kunnskapsbasert politikk og tilrettelegger for avgjørelser som bedrer bærekraftig økonomisk, samfunnsmessig og miljømessig utvikling i lav- og mellominntektsland. 

Seks underprogrammer

NORHED-programmet tar sikte på å styrke kapasiteten til høyere utdanningsinstitusjoner i lav- og mellominntektsland innen seks områder:

  • Utdanning
  • Helse
  • Klimaendringer og naturressurser
  • Politisk og økonomisk styresett
  • Humaniora og samfunnsvitenskap
  • Energi
Publisert 13.10.2011
Sist oppdatert 10.03.2020