Røde kors team i Ukrains
Sju mobile helseteam gjør seg klare til å reise ut i felt for å gi folk tilgang til helsehjelp i sine lokalsamfunn, november 2023.
Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors

Ukraina: Tjenester som når ut til dem som trenger det mest

Krigen i Ukraina har redusert tilgangen på tjenester innen helse og utdanning, særlig for de mest sårbare. Les hvordan partnere i Nansen-programmet for Ukraina gjennom mobile team og digitale løsninger hjelper dem som trenger det mest.

Bedre helsetilbud i lokalsamfunn gjennom mobile helseteam 

Siden fullskalainvasjonen har stadig flere mennesker behov for helsehjelp i Ukraina. For å svare på de akutte behovene, har Norges Røde Kors støttet ukrainsk Røde Kors med å opprette 23 mobile helseteam som hver dag reiser ut til forskjellige lokalsamfunn i Ukraina. Helseteamene når ut til de mest sårbare, som ellers kanskje ikke ville oppsøkt hjelp.

Volodymyr er psykolog i Røde Kors sitt helseteam. Han har jobbet 16 år som psykolog, de siste 1,5 årene med Røde Kors. Volodymyr forteller at mange sliter på grunn av krigen og trenger hjelp. Det er vanskelig å flykte til et sted uten å vite hvordan det er der.

«I hverdagslivet vet alle hva de skal gjøre. Men når det er krig og man ikke er klar for det, vet man ikke hvem man kan få hjelp av.»
Volodymyr, psykolog

Digitale læringssentre for barn på flukt

Alle barn har rett til grunnutdanning. For å hjelpe internt fordrevne barn i Ukraina fortsette sin skolegang, støtter Redd Barna elleve digitale læringssentre.

Barn i Ukraina kan ofte fortsette skolehverdagen digitalt også etter at de har blitt tvunget til å flykte. De digitale læringssentrene er utrustet med PCer, nettbrett og annet materiell som er nødvendig for å kunne delta i den digitale undervisningen. I tillegg har hvert senter to veiledere som kan hjelpe elevene i klasserommet. På sentret gis barna også mulighet til å lære seg emosjonell og sosial håndtering gjennom lek.

Digitalt undervisningsutstyr
Barna lærer om universet på et digitalt læringssenter i Chernivtsi-regionen. Foto: Oleksandr Khomenko/Redd Barna
Foto: Oleksandr Khomenko

Veilederne kontakter barnefamilier som har flyktet til nærområdet med informasjon om hvilken støtte som finnes og hvor læringssentrene ligger. Et viktig oppdrag for veilederne er å informere om viktigheten av at barnene fortsetter sin skolegang, og hvordan sentrene kan støtte barnene i den digitale læringen.

Resultathistoriene på nettsiden til Nansen-programmet for Ukraina er basert på tekster produsert og delt av programmets partnerorganisasjoner. Historiene løfter fram et øyeblikksbilde for å vise fram forskjellen den norske støtten utgjør.

Publisert 23.02.2024
Sist oppdatert 23.02.2024