Ukraina treningslag
Det globale innovasjonsprogrammet UPSHIFT drives av FNs barnefond UNICEF.
Foto: Upshift Ukraina/UNICEF

Ukraina: Støtte til ungdomsmedvirkning

Nansen-programmet bidrar til at ungdom i ulike deler av Ukraina får være aktivt med på å bestemme og påvirke utviklingen i lokalsamfunnene sine til det bedre. Nedenfor kan du lese to eksempler på dette fra samarbeidspartnerne UNICEF og Det Europeiske Wergelandsenteret.

Ungdommer fra Vest-Ukraina deltar i innovasjonsprogrammet UPSHIFT

Høsten 2023 ble ungdommer fra seks regioner i Vest-Ukraina for første gang med i det globale innovasjonsprogrammet UPSHIFT, som drives av FNs barnefond (UNICEF).  Seksti grupper fikk opplæring i å utvikle egne prosjekter for lokalsamfunnene sine, og iverksatte disse i løpet av tre måneder med hjelp av en mentor.

Prosjektideene inkluderer blant annet møteplasser for ungdom, en karriereveiledningsleir, miljøprosjekter, et antimobbeinitiativ, en plattform for ikke-formell utdanning og opplæring i psykisk helse.

«Mangelen på muligheter til å ivareta psykisk helse er noe alle i teamet vårt, basert på vår erfaring, er opptatt av.»
UPSHIFT-deltaker

Ett team ønsker å forbedre tilbudet innen psykisk helse for unge mennesker. De ønsket å organisere to måneders opplæring i psykisk helse for lokale ungdommer. Blant dem som fullfører opplæringen, vil de velge ut ambassadører som skal fremme åpenhet rundt psykisk helse blant jevnaldrende.

Et annet prosjekt har som mål å forbedre samspillet på tvers av generasjoner. Som en del av prosjektet ønsker ungdommene å redusere misforståelser mellom unge og eldre gjennom gruppeaktiviteter.

«Vi valgte dette problemet fordi det haster. På grunn av mangelen på kontakt mellom unge og eldre har de en oppfatning av hverandre som ikke samsvarer med virkeligheten, noe som fører til konflikter og påvirker livet til begge generasjoner. Mens vi gjorde forundersøkelser, innså vi at en av de største hindringene for denne dialogen er frykten for å bli misforstått.»
UPSHIFT-deltaker

Skole- og lokalsamfunnsprosjekter for demokrati og menneskerettigheter i nylig frigjorte områder i Ukraina

Vi ønsker å endre oppfatningen av en landsby som noe gammeldags. Nå har vi et moderne treningsrom der gutter og jenter kan trene, sier en av elevene som deltar i Schools for Democracy-programmet.
Foto: Foto: ICF savED

Gjennom programmene UActive og School for Democracy støtter Det Europeiske Wergelandsenteret ungdomsledede prosjekter i nylig frigjorte områder. Ett av prosjektene resulterte i et treningsrom som benyttes av både den lokale skolen og lokalsamfunnet.

Etter å ha fullført et kurs i medborgerskap og vunnet 5000 dollar til å gjennomføre prosjektet, gikk elevene i gang med å bygge om et gammelt kulturhus til et moderne treningsrom. Det har blitt et felles prosjekt der barn, foreldre, lærere og rektor har gått sammen om å skape et sted som nå kan brukes av hele lokalsamfunnet.

«Vi ønsker å endre oppfatningen av en landsby som noe gammeldags. Nå har vi et moderne treningsrom der gutter og jenter kan trene.»
Prosjektdeltaker

Treningsrommet er et flott sted for lokale ungdommer å tilbringe fritiden, men også en nødvendighet for ukrainske soldater på rehabiliteringssenteret bare noen kvartaler unna.

UActive implementeres av Det Europeiske Wergelandsenterets partner savED, som del av programmet Schools for Democracy.

Resultathistoriene på nettsiden til Nansen-programmet for Ukraina er basert på tekster produsert og delt av programmets sivile og humanitære partnerorganisasjoner. Historiene løfter fram et øyeblikksbilde for å vise fram forskjellen den norske støtten utgjør. Du finner den opprinnelige teksten fra UNICEF her.

Publisert 23.02.2024
Sist oppdatert 23.02.2024