Prefabrikert hus i Ukraina
Lokalproduserte ferdighus som kan settes opp direkte på eiendommen til sårbare familier som har fått hjemmene sine ødelagt.
Foto: UNHCR/Gregory Doane

Ukraina: Reparasjoner, varme og vann gjennom vinteren

Ukraina har opplevd stor skade på infrastruktur og bygninger gjennom krigen. Støtte gjennom den sivile delen av Nansen-programmet bidrar til å gjenopprette tilgangen til rent vann for befolkningen og reparere skadede hjem. Under vises noen eksempler på hvordan denne støtten når fram.

Rent vann og varme til vinteren

Selv om situasjonen er svært usikker, ønsker folk å komme tilbake til hjemmene og livene sine. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Krigen har påvirket steder i hele Ukraina, men på ulikt vis. I Mykolajiv-regionen har Kirkens Nødhjelp samarbeidet med lokale myndigheter for å reparere rørsystemene og gjenopprette sentralvarme til 160 000 mennesker. 

«Tilgang på sentralfyring og strøm er helt essensielt for et fungerende samfunn.»
Myndighetsperson, Mykolajiv-regionen

Liknende utfordringer finnes i flere landsbyer i Kherson-området. Her var alt av vanntårn, pumper og rørsystemer ødelagt. Ved slutten av 2023 hadde Kirkens Nødhjelp sikret vann til åtte landsbyer.

«At vi nå får rent og trygt vann betyr så mye for oss. Det betyr at vi kan leve her, og folk kan så smått begynne å flytte tilbake.»
Innbygger, landsby i Kherson-området

Ferdighus på egen tomt

Det er viktig for familier å kunne bli boende i lokalsamfunnet og ikke tvinges bort fra sine hjem og nærmiljø. Foto: Vigdis Halvorsen/Norad

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) støtter familier som har fått huset sitt ødelagt på grunn av krigen. Er skadene begrenset kan familier og enkeltpersoner få hjelp til å reparere vinduer, tak og vegger. Kan huset ikke repareres, og familien oppfyller kriteriene får å motta støtte (blant annet for sårbarhet), mottar de isteden et ferdighus produsert av ukrainske fabrikanter. Ferdighuset er fullt møblert og kan plasseres direkte på familiens tomt. Ferdighusene er en del av UNHCRs "Solutions from the start"-tilnærming, som sikrer at familiene kan bli boende i lokalsamfunnet sitt og slipper å måtte flytte fra hjemmet sitt.

Reparasjoner for familier som har vendt hjem

Etter frigjøring av okkuperte områder kan familier vende tilbake til hjemmene sine. Flyktninghjelpen støtter familier som har skader på husene sine og trenger hjelp til reparasjoner. Støtten gis blant annet i form av kontantbasert støtte til å kjøpe inn nødvendige materialer, men også direkte gjennom byggefirmaer.

Én familie har installert nytt tak, nye vinduer og dører med hjelp av støtten. Familien har også restaurert murverket i rommet, som var blitt truffet av artilleri. Det ødelagte fyrrommet har også blitt bygget opp igjen.

I 2022 ble dette hjemmet alvorlig skadet. Først om høsten da familien endelig kunne vende hjem, så de hva som hadde skjedd. Foto: Flyktninghjelpen

Mye reparasjonsarbeid gjenstår, men huset er likevel viktig for familien. Som ett av familiemedlemmene konstaterer:

«Dette er mitt hjem, mitt land. Det er behov for oss her: Vi må jobbe, for å styrke økonomien. Men vi håper på det beste»

Flyktninghjelpen har per februar 2024 sørget for reparasjoner av 121 boliger i regionene Donetsk og Kharkiv med støtte fra Nansen-programmet for Ukraina.

Reparasjoner og tennbriketter

Gjennom Caritas har 205 husholdninger fått hjelp til å reparere skader på boligene sine i Kharkiv-regionen og mottatt brensel for oppvarming. I forkant av reparasjonen sender Caritas ingeniører på befaring for å kartlegge skadene. Ofte er det vinduer eller dører som må byttes ut, eller tak som må tettes for å kunne holde varmen om vinteren.  I tillegg til å ha byttet ut over 450 vinduer, har Caritas også gjennomført enkle reparasjoner på leiligheter tilhørende aleneforsørgere, eldre, kronisk syke og personer med nedsatt funksjonsevne.  

Det er ikke bare hjem som er blitt ødelagt som følge av krigen. I de frigjorte områdene i Kherson-regionen er store deler av skogsområdene minelagt. Det gjør det umulig for befolkningen å sanke ved til matlaging og annen oppvarming. Derfor er tennbriketter fra Caritas kjærkomment og til stor nytte under vinteren.

En innbygger forteller at det kreves minst tre tonn med drivstoff for å varme opp et hjem. Som aleneboer strekker ikke pensjonen til kull og ved. Derfor er utdeling av tennbriketter til de mest sårbare husholdningene viktig. Foto: Caritas Ukraina

Fornybare energiløsninger for rent vann og varme

Det er viktig at tilgangen til rent vann og energi gjenopprettes så fort som mulig når infrastrukturen har blitt ødelagt. Adnan Al-Akori er utsendt av NORCAP til FNs migrasjonsorganisasjon IOM i Ukraina for å jobbe med disse utfordringene, med et særlig fokus på fornybar energi.

"Vi jobber for eksempel med å installere små og mellomstore solcelledrevne vannpumper for å hente opp vann fra brønner og levere det til mennesker som har måttet forlate hjemmene sine på grunn av konflikten."
Adnan, NORCAP

Adnan bidrar også til å forberede Ukraina på vinteren med sin ekspertise om varmeanlegg som kan bruke ulike typer brensel, for eksempel ved, landbruksavfall, naturgass eller biomasse. Disse løsningene bidrar ikke bare til å holde hjemmene varme, men også til miljømessig bærekraft og motstandsdyktighet over hele landet.

Resultathistoriene på nettsiden til Nansen-programmet for Ukraina er basert på tekster produsert og delt av programmets sivile og humanitære partnerorganisasjoner. Historiene løfter fram et øyeblikksbilde for å vise fram forskjellen den norske støtten utgjør.

Publisert 23.02.2024
Sist oppdatert 23.02.2024