Minerydding med hund i Ukraina
En minerydder fra den statlige beredskapstjenesten i Ukraina (SESU) og minehunden hans i Kharkiv-regionen, november 2023.
Foto: SESUs regionale avdeling i Kharkiv

Ukraina: Minehunder til den statlige beredskapstjenesten

Våren 2023 leverte Norsk Folkehjelp 14 minehunder til Ukraina, seks av dem til det ukrainske direktoratet for sivil beredskap (SESU) og åtte til Norsk Folkehjelps egne operasjoner.

Våren 2023 leverte Norsk Folkehjelp 14 minehunder til Ukraina, seks av dem til det ukrainske direktoratet for sivil beredskap (SESU) og åtte til Norsk Folkehjelps egne operasjoner. Gjennom sommeren fikk hundene og hundeførerne opplæring ved SESUs interregionale beredskapssenter i Romny i Sumy oblast. Opplæringen ble ledet av Norsk Folkehjelps minehundeksperter, med støtte fra en trener fra Norsk Folkehjelps globale treningssenter for minehunder i Bosnia-Hercegovina. Etter fullført opplæring fikk SESU akkreditering for bruk av minehunder fra begynnelsen av oktober. 

Mineryddere fra SESU og hundene deres under akkrediteringsprosessen, oktober 2023. Foto: Valerii Shokutko (SESU)

Siden da har minehundene blitt brukt i fem forskjellige landsbyer i Kharkiv-regionen og funnet 40 gjenstander, inkludert anti-tank- og antipersonellminer, prosjektiler, granater og lunter. Dmytro, som leder SESUs minehundesenter, sier at minehundene har vært avgjørende for å få fart på de humanitære mineryddingsoperasjonene.

Dmytro (t.v.) og teknisk rådgiver fra Norsk Folkehjelp Vedran ved SESUs hundesenter i Romny, oktober 2023. Foto: Valerii Shokutko (SESU)

Minehunder finner miner og annen eksplosiv ammunisjon ved hjelp av luktesansen. Dette skiller seg fra manuell minerydding, der man bruker metalldetektorer til å søke etter metallforurensing som finnes i eksplosive gjenstander. Hundene er en særlig fordel i områder med mye metallrester i bakken. Her går det mye raskere å finne gjenstandene med hunder enn med metalldetektorer. Ifølge Dmytro har SESUs mineryddere også rapportert om gode resultater, og om at de virkelig liker å jobbe med hundene, eller som Dmytro sier: – De ansatte har allerede blitt gode venner med hundene.

Siden 1992 har Norsk Folkehjelp fjernet mer enn 2 millioner antipersonellminer og eksplosive krigsetterlatenskaper i 40 land og frigjort 1 milliard kvadratmeter land til produktiv bruk. I 2023 fant og fjernet organisasjonen nesten 800 eksplosiver i Ukraina, hvorav 600 ble funnet i undersøkelsesfasen og 200 under rydding. I november 2023 ble Norsk Folkehjelp den første internasjonale organisasjonen i Ukraina som ble akkreditert for bruk av minehunder i mineryddingsoperasjoner.

Resultathistoriene på nettsiden til Nansen-programmet for Ukraina er basert på tekster produsert og delt av programmets partnerorganisasjoner. Historiene løfter fram et øyeblikksbilde for å vise fram forskjellen den norske støtten utgjør.

Publisert 23.02.2024
Sist oppdatert 23.02.2024