Lagringssted for gass ved Naftogaz Group.
Lagringssted for gass ved Naftogaz Group.
Foto: Naftogaz Group

Ukraina: Energisikkerhet og varme hus gjennom vinteren

I løpet av vinteren 2022 ble rundt halvparten av Ukrainas strømforsyningsnett skadet eller ødelagt av krigen. Selv om kraftarbeidere har klart å holde Ukrainas strømnett i drift, har de målrettede russiske angrepene økt i takt med synkende temperaturer for andre vinter på rad.

Norge støtter Ukraina i arbeidet med å styrke landets energisikkerhet gjennom Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling (EBRD). EBRD samarbeider på sin side med de to statseide energiselskapene Ukrenergo (elektrisitet) og Naftogaz (gass) i et langsiktig perspektiv.

I 2023 ga EBRD et lån på 150 millioner euro til Ukrenergo, med støtte fra Norge. Finansieringen støtter fortsatt strømforsyning og uavbrutt drift av ukrainske strømproduksjonsanlegg, inkludert fornybare energianlegg. Dette bidrar til å forsyne ukrainske husholdninger med strøm og er avgjørende for ukrainsk energiuavhengighet.

En transformator ødelagt av en russisk rakett ved et av kraftverkene i et tett befolket område i det sentrale Ukraina.
Foto: NPC Ukrenergo

Krigen i Ukraina har også påført de ukrainske gassproduksjons- og prosesseringsanleggene store skader. Norske midler har gjort det mulig for EBRD å gi Naftogaz en finansieringspakke på nesten 700 millioner euro. Disse midlene hjelper Naftogaz med å bygge opp strategiske gassreserver og kjøpe inn naturgass til vinteren for å kompensere for nedgangen i gassproduksjon.

Siden februar 2022 har Norge bidratt med 3,5 milliarder kroner via EBRD til å styrke energisikkerheten i Ukraina.

En ny 330 kV transformator donert av internasjonale partnere til et tett befolket område i det sentrale Ukraina.
Foto: NPC Ukrenergo

Artikkelen er basert på pressemeldinger fra EBRD i forbindelse med støttepakker til Ukrenergo og Naftogaz som Norge støtter, samt generell informasjon fra EBRDs nettsider.

 

Resultathistoriene på nettsiden til Nansen-programmet for Ukraina er basert på tekster produsert og delt av programmets partnerorganisasjoner. Historiene løfter fram et øyeblikksbilde for å vise fram forskjellen den norske støtten utgjør.

Publisert 23.02.2024
Sist oppdatert 23.02.2024