Fiskehandel fra båt
God fiskeriforvaltning kan gi gevinster for matsikkerhet i tillegg til ernæring og næringsutvikling.
Foto: Jan Erik Studsrød

Fisk og matsikkerhet

En bærekraftig fiskeri- og oppdrettssektor betyr mye for global matsikkerhet og ernæring.

Småskalafiskere bidrar til mer enn halvparten av verdens fiskefangst. Disse gruppene har dermed stor betydning for verdiskapning og økonomi i sine land. Til tross for dette, utgjør småskala matprodusenter over halvparten av mennesker i verden som ikke har matsikkerhet i dag.

29 prosent av verdens fiskebestander er overutnyttet og 61 prosent er fullt utnyttet. Derfor vil det være innen akvakultur produksjonsveksten må finne sted.

Akvakultur er i dag også verdens raskest voksende matindustri.

Fiskeri, oppdrett og handel

Økt handel med fisk fører ikke nødvendigvis til økt press på fiskeressursene, såfremt land har en fungerende fiskeriforvaltning, ifølge en rapport FAO ga ut i samarbeid med Norad i 2004.

Fiskeri- og akvakultursektoren bidrar til matsikkerhet både ved at fisk bringes til markedet og gjennom bidrag til sysselsetting og inntekter. Handel med fisk representerer også en betydelig kilde til eksportinntekter for utviklingsland, i noen tilfeller mer en halvparten av den totale verdien av eksporterte varer.

Sysselsettingen i denne sektoren har økt raskere enn verdens befolkning siden 1980, samtidig som prisen på fisk har økt markant siden 2002 og satte ny rekord i oktober 2013. Økningen skyldes i hovedsak økte priser på oppdrettsarter.

Fisk og ernæring

Fisk er en viktig kilde til animalsk protein. En porsjon på 150 gram fisk gir ca. 50–60 prosent av daglig proteinbehov for en voksen person. Fisk er også en viktig kilde for essensielle vitaminer og mineraler. Samtidig har fisk lavt innhold av mettet fett, karbohydrater og kolesterol.

Fisk sto i 2010 for 16,7 prosent av det globale inntaket av animalsk protein og 6,7 prosent av det totale proteininntaket. I Vest-Afrika, asiatiske kyststater og mange små øystater kan imidlertid andelen av det totale proteininntaket som kommer fra fisk være opptil 60 prosent eller mer.

Produksjon og konsum av fisk

Om lag 70 prosent av alt fiske og mer enn 90 prosent av all fiskeoppdrett i verden foregår i utviklingsland, inkludert Kina.

Total fiskeproduksjon som gikk til menneskeføde i 2012 var 136 millioner tonn mot 117 millioner tonn i 2007. Per person ga det 19,2 kg i 2012 mot 17,6 kg i 2007. En økende andel kommer fra akvakultur. Konsumet av fisk varierer imidlertid sterkt fra land til land.

Det høyeste økningen i årlig fiskeinntak finner vi i Øst-Asia (en økning fra 10,7 kg pr person i 1961 til 35,4 kg i 2010). Den samme utviklingen skjer i Sørøst-Asia og Nord-Afrika (selv om utgangspunktet i sistnevnte var lavt: 2,8 kg i 1961).

Spesielt i Kina finner vi en dramatisk økning i konsumet, med en gjennomsnittlig økning årlig på 4,5 prosent i perioden 1961-2010, og hele 6 prosent pr år i perioden 1990-2010. I noen land i Afrika sør for Sahara, herunder Kongo, Gabon, Liberia, Malawi og Sør-Afrika, har imidlertid konsumet av fisk vært statisk eller gått ned.

Publisert 18.06.2015
Sist oppdatert 28.07.2017