FASA-fondet stimulerer investeringer i Afrikas jordbruksvekst

Små og mellomstore jordbruksbedrifter (agri-SME-er), som Afrikas største sysselsetter og økonomiske motor, er nøkkelen til å bekjempe sult. Likevel kan tre av fire agri-SME-er ikke få tilgang til banklån og er for store for mikrofinans, noe som skaper et estimert gap på 100 milliarder dollar i udekket etterspørsel etter finansiering. Å tette denne kløften er avgjørende for å sikre mat til fremtiden.

USAID Administrator Samantha Power og Norges utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim lanserte FASA-fondet i september 2023.

Under FNs generalforsamling i 2023 kunngjorde USAID og Norge opprettelsen av Financing for Agricultural Small-and-Medium Enterprises in Africa (FASA)-fondet for å stimulere investeringer i Afrikas jordbruksvekst. I fellesskap vil USAID og Norad hver gi en innledende forpliktelse på 35 millioner dollar. Med disse forpliktelsene har Norge og USA som mål å nå 200 millioner dollar gjennom støttemidler fra andre givere for å katalysere hundrevis av millioner dollar i kommersiell finansiering ved å redusere investeringsrisiko. Dette fondet har potensial til å støtte 500 agri-SME-er og 1,5 millioner småbønder, til slutt til fordel for nærmere 7,5 millioner mennesker. Fondet vil også støtte nesten 60 000 jobber i privat sektor.

Fondet forventes å bli formelt lansert i midten av 2024.

Publisert 17.11.2023
Sist oppdatert 17.11.2023