Bilateral støtte til landbruk

Norge gir bilateral støtte til landbruksrelaterte prosjekter og programmer i en rekke land.

Det legges vekt på blant annet rammebetingelser, organisasjoner, produksjonsøkning, fattigdomsreduksjon, forskning og utvikling, tilrettelegging for økt handel og støtte til institusjonsutvikling.

Malawi

Malawi har i dag den største bilaterale landbrukssatsingen i norsk bistand. Dette går til utvikling i regi av en bondeorganisasjon (NASFAM), til Bunda College of Agriculture (BCA) og et forskningsprogram for landbruk og naturressurser administrert av BCA.

Norge er i tillegg inne i programmer gjennom strategiske partnerskap med frivillige organisasjoner og samarbeid med multilaterale organisasjoner (som FAO, IFAD og Verdensbanken).

Noen av de strategiske partnerskapene skal bidra til utvikling av lokale myndigheter, lokale organisasjoner og sammenbinding av tiltakene som støttes under bondeorganisering, forskning og undervisning.

  • Les mer om norsk bistand til Malawi

Tanzania

Norge støtter flere landbruksrelaterte prosjekter gjennom skogprogrammet. Gjennom privat sektor støtter Norge den sørlige landbrukskorridoren kalt The Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania (SAGCOT). Korridoren er et samarbeid mellom myndigheter, private investorer, utviklingspartnere og bønder, som skal skape vekst og øke matproduksjonen i Tanzania.

Gjennom landbruksuniversitet Sokoine (SUA) støtter Norge ett fireårig forskningsprogram på jordbruk og tilpasning til klimaendringer. Målet med programmet er å introdusere nye klimatilpassede og vekstfremmende jordbruksteknikker, samt øke markedstilgangen for tanzanianske bønder.

Forskerkompetansen på klima og jordbruk i Tanzania vil også styrkes gjennom utdanning av master- og doktorgradstudenter. Forskningsprogrammet er en del av Norges klimasatsning i landet og et viktig bidrag til den ovennevnte landbrukskorridoren SAGCOT.

Publisert 27.10.2011
Sist oppdatert 28.07.2017