Dobling av internasjonal bistand brukt på flyktninger i donorland

Internasjonal bistand økte med 6,9 prosent i 2015. Men giverlandene doblet antall milliarder brukt på flyktninger i egne land.

Medlemslandene i OECDs utviklingskomité (DAC) ga totalt 131,6 milliarder dollar i bistand i 2015. Det er 6,9 prosent mer enn i 2014 når justert for inflasjon og valutasvingninger. Bistand brukt på flyktningutgifter i donorland doblet seg, til 12 milliarder dollar.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) publiserte 13. april foreløpige bistandstall for medlemslandene av OECDs utviklingskomite (DAC). De 28 landene ga i gjennomsnitt 0,30 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI), det samme som året før. Justert for inflasjon og valutasvingninger, er økningen fra 2000 til 2015 på 83 prosent.

Sverige ga mest

Sverige ga klart mest målt som andel av BNI med 1,40 prosent. Til sammenligning brukte Norge 1,05 prosent av BNI på bistand i 2015. Det er nest mest av OECD/DAC-landene.

Seks land - Sverige, Norge, Luxembourg, Danmark, Nederland og Storbritannia - overholdt FNs mål om 0,7 prosent av BNI til bistand i 2015.

USA ga mest målt i dollar - i overkant av 31 milliarder dollar. Dette var nesten to milliarder mindre enn året før. Norge ga i 2015 34,5 milliarder kroner i bistand, det tilsvarer 4,3 milliarder dollar.

Utgifter til flyktninger

Sverige brukte også helt klart mest på flyktningutgifter i eget land. 33,8 prosent av den svenske bistanden i 2015 gikk til flyktningutgifter i donorland. Også Østerrike, Italia, Nederland og Hellas brukte i 2015 mer enn 20 prosent av bistanden på flyktninger i eget land. Gjennomsnittet for OECD/DAC-landene var 9,1 prosent. I Norge gikk 10,8 prosent av bistand i 2015 til flyktningutgifter i Norge.

Tall fra OECD viser at 1,5 millioner flyktninger søkte asyl i OECDs medlemsland i 2015. Av disse søkte mer enn én million om asyl i Europa. Regelverket til DAC gir medlemslandene mulighet til å regne noen flyktningerelaterte utgifter som bistand det første året etter at flyktningene er kommet til landet. Tre land - Australia, Sør-Korea og Luxembourg - valgte likevel å ikke rapportere flyktningutgifter som bistand i 2015.

Mer til verdens minst utviklede land

Tross høyere kostnader til flyktninger i egne land, har de færreste medlemslandene så langt kuttet i utviklingsprogrammer, forteller generalsekretær Angel Gurría i OECD.

Bilateral bistand til verdens minst utviklede land (MUL) økte med fire prosent fra 2014 til 2015 målt i reelle verdier.
Ifølge Gurría blir utfordringen for giverlandene å møte fremtidige flyktningutgifter og integrering av flyktninger, samtidig som de må sikre at bistanden når de landene hvor folk trenger den mest.

Publisert 13.04.2016
Sist oppdatert 13.04.2016