Norges bistand som andel av bruttonasjonalinntekt

Siden 1960 har det vært en tendens til at bruken av penger til utviklingshjelp øker årlig. Dette er derimot ikke tilfelle dersom utviklingshjelpen ses i forhold til bruttonasjonalinntekt (BNI).

Fra 1960 og fram til 1976 har utviklingshjelpen som andel av BNI økt fra 0,1 prosent til 0,7 prosent. FN har et mål om at bistanden fra de rikeste landene skal utgjøre 0,7 prosent av BNI, og etter 1976 har Norges bistandsandel ikke ligget under dette nivået.

Norge har i tillegg til FNs mål på 0,7 prosent, et nasjonalt mål om at bistanden skal uttgjøre én prosent av BNI. Dette målet har vært innfridd i perioden mellom 1982 og 1994 og i årene 2009 og 2010. Tallene for 2011 er ikke tilgjengelig, men det er budsjettert med at andelen for 2011 kommer til å være én prosent.

Tallenes tale utarbeides av Norads statistikkteam. Ta gjerne kontakt!

Publisert 06.01.2012
Sist oppdatert 16.02.2015