Kvinner og likestilling

Kvinner og likestilling står sentralt i norsk utviklingspolitikk.

I 1999 var 16 prosent av Norges bilaterale bistand rettet mot kvinner og likestilling. Siden slutten av 1990-tallet har bistanden til kvinner og likestilling økt både i kroner og som andel av bistanden.

Høyest var andelen i 2008 da bistand til kvinner og likestilling utgjorde 31 prosent av bistanden. Det tilsvarte 4,8 milliarder kroner.

I 2011 var bistanden på 5,1 milliarder kroner. Dette året var det Malawi, Afghanistan og Nepal som fikk mest norsk bistand rettet mot kvinner og likestilling. Dette er også tre av landene i verden som har størst likestillingsutfordringer. De gjør det dårlig på likestillingsindekser som baserer seg på statistikker for helse, arbeidsdeltakelse og kvinner i parlamentet.

I tillegg til å gi bilateral bistand som har som formål å bedre likestilling, gir Norge kjernestøtte til multilaterale organisasjoner som jobber med kvinners rettigheter. I 2011 var Norge sammen med Spania og Storbritannia de landene som ga mest i kjernestøtte til FNs kvinneorganisasjon UN Women.

Tallene er basert på policy-markøren kvinner og likestilling. Alle prosjekter hvor likestilling er et hovedmål eller delmål er inkludert.
Publisert 08.03.2013
Sist oppdatert 16.02.2015