Regnskog i Indonesia.
Klimaforhandlingene i desember 2015 kan få stor betydning for fremtidens klimatiltak.
Foto: Ken Opprann

Se tallene bak norsk klimabistand

Norge utbetalte i underkant av 7 milliarder kroner til klimarelaterte tiltak i utviklingsland gjennom bistand i 2014. COP 21 finner sted i Paris fra 30. november til 11. desember. Klimafinanisering er en viktig del av forhandlingene.

Klimatoppmøtet COP 21 er det 21. partsmøtet mellom medlemmene i Klimakonvensjonen (UNFCCC), som ble vedtatt i 1992.

Partene tar sikte på å komme til enighet om en ny universell avtale om å møte klimaendringene etter 2020, etter flere år med forhandlinger.

Ifølge konvensjonen skal utviklede land bidra til tiltak mot klimaendringer i utviklingsland. Klimafinansiering er en viktig del av forhandlingene.

De utviklede landene har forpliktet seg til i fellesskap å mobilisere 100 milliarder dollar i året innen 2020 til klimatiltak i utviklingsland.

Bistand mot klimaendringer

Norsk bistand er en av flere kilder til slik klimafinansiering. Figur 1 og 2 (under) viser hvor mye bistand som har gått til tiltak med reduksjon av utslipp av klimagasser og/eller klimatilpasning som en målsetning de siste årene.

Alle medlemmene i OECDs utviklingskomité rapporterer tall for sin klimarelaterte bistand til OECD. I figur 3 ser vi hvor mye klimarelatert bistand landene i 2013 forpliktet seg til å betale. Norge er blant de største giverlandene på dette området.

For å sikre åpenhet om klimafinansiering i forkant av COP 21, har det nåværende og avgående presidentskapet til partsmøtet (Frankrike og Peru) bedt OECD, i samarbeid med Climate Policy Initiative (CPI), om å produsere estimater for totalt mobiliserte klimafinanser. Bakgrunnen for dette er nettopp å se hvordan de utviklede landene ligger an i å nå 100-millarder dollar-målet.

Estimatene fra OECD / CPI viser at det samlede volumet klimarettet finansiering til utviklingsland var på 62 milliarder dollar i 2014. Det er en oppgang fra 52 milliarder dollar i 2013. 

Publisert 27.11.2015
Sist oppdatert 30.11.2015