Bistand til multilaterale organisasjoner

En stor andel av norsk bistand gis gjennom multilaterale organisasjoner som FN, Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene.

Multilateral bistand

Gjennom støtten til multilaterale organisasjoner gir Norge bidrag til utviklingstiltak i omtrent samtlige fattige land, også i land der Norge ikke har et bilateralt samarbeid. Les mer om hva multilateral bistand er på bistandswiki.

Se her for å lære mer om samarbeidspartnere for norsk bistand.

 

 Hensikten for å benytte disse organisasjonene er å bidra til felles finansiering av globale forpliktelser.

Norsk bistand til multilaterale organisasjoner økte fra 5,7 til 12,5 milliarder kroner i perioden 2001 til 2011. I samme periode økte den totale bistanden fra 12,1 til 27,7 milliarder kroner.

Den totale bistanden vokste i gjennomsnitt med ni prosent i året. Som andel av den totale bistanden sank bistanden til multilaterale organisasjoner fra 47 prosent av bistanden i 2001 til 45 prosent i 2011.

Les også: En fjerdedel av norsk bistand gikk gjennom FN i 2011

Kjernestøtte vs øremerkede midler

Bistanden til multilaterale organisasjoner kan deles i to hovedkategorier, kjernestøtte og øremerkede midler. Kjernestøtten er midler som betales til organisasjoner uten at det legges føringer på hvilke land eller typer prosjekter og programmer som skal motta midlene. De øremerkede bidragene bevilges til spesifikke prosjekter som er knyttet til en bestemt sektor eller et geografisk område.

I 2001 ble 29 prosent av bistanden gitt som kjernestøtte til multilaterale organisasjoner, andelen i 2011 utgjorde 24 prosent av den totale bistanden. Andelen har dermed gått ned med fem prosentpoeng.

Bistanden som gis til multilaterale organisasjoner som øremerkede midler økte fra to milliarder kroner i 2001 til nesten seks milliarder kroner i 2011. Som andel av bistanden er dette en økning fra 18 prosent til 21 prosent.

I 2005 var det en sterk økning i den øremerkede bistanden til multilaterale organisasjoner. Årsaken til denne økningen var nødhjelpsprosjekter i forbindelse med tsunamien i desember 2004.

Taballen viser andelen norsk bistand til multilaterale organsasjoner i perioden 2001 til 2011.
Publisert 17.12.2012
Sist oppdatert 16.02.2015