Bærekraftsmålene lyses opp under nattevandring i Bodø i 2017
NY STRATEGI: Norad skal bidra til at bærekraftsmålene nås innen 2030.
Foto: Aleksander Ramsland for Norad

Strategi mot 2030

Bærekraftsmålene er rettesnoren for Norads strategi mot 2030.

I Norads nye strategi er bærekraftsmålene rammen for arbeidet Norad gjør.

Målene krever felles innsats fra myndigheter, sivilsamfunn, privat sektor og akademia – i Norge og i alle land.

- Den store fremgangen vi har sett i verden de siste 30 årene har bremset opp, og med covid-19 rammes mange flere også av fattigdom og sult. Den sosiale ulikheten øker. Samtidig truer de menneskeskapte klimaendringene hele vår eksistens. Vi må sette alle kluter til for å nå bærekraftsmålene – verdens viktigste mål! Sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

Strategien i et nøtteskall

Norads strategi mot 2030 er kort fortalt at:

  • Bærekraftsmålene er rammen for Norads arbeid. Vi skal bidra til at målene nås!
  • Vår primære oppgave er å sette penger i arbeid sammen med partnere.
  • Arbeidet må bygge på kunnskap og innsikt – fakta skal ha makta.

- Med denne strategien har vi tydeliggjort hva vi skal oppnå og hvordan vi skal f å det til. Den er et essensielt verktøy for å manøvrere mot 2030, sier Solhjell.

Fem utviklingsområder

Arbeidet med strategien har identifisert fem områder hvor Norad må endre seg som organisasjon for å lykkes nå målene. De fem områdene er:

  1. Sette penger i arbeid på en mer strategisk måte
  2. En sentral partner innen bærekraftig utvikling
  3. Bidra til en grønnere verden
  4. Være nyskapende i utviklingen av bistanden
  5. Styrke og systematisere utvikling, deling og bruk av kunnskap i Norad

For best mulig måloppnåelse har Norad prioritert flere initiativ for de ulike områdene de første 18 månedene av strategiperioden. De fem utviklingsområdene skal gjennomgås og revideres jevnlig i løpet av strategiperioden mot 2030.

Publisert 16.03.2021
Sist oppdatert 16.03.2021