Photo by Abrahan Echeverria on Unsplash

Norads hovedoppgaver

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. På vegne av Norge  jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom.  

Norad jobber for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom, hvor menneskerettigheter respekteres og ingen utelates. I flere tiår har vi sett fremgang, men utfordringene i verden er likevel enorme. Innen 2030 skal verden nå FNs bærekraftsmål. Norad skal bidra til at bærekraftsmålene nås gjennom å være en samarbeidspartner for global utvikling.  

På oppdrag fra Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet forvalter Norad store deler av Norges bistandsmidler. Norad jobber med noen av verdens mest komplekse problemer, og skaper resultater gjennom helhetlig og langsiktig innsats.  Vi har støttet millioner av barn med vaksiner og skolegang, slik at de selv kan gjøre en forskjell i sine land når de vokser opp. Norsk innsats for regnskogen har støttet land med å spare atmosfæren for flere milliarder tonn CO2. 

I Norad sier vi at fakta har makta. Vi jobber i en verden i konstant endring, og det krever kontinuerlig læring. For å skape resultater som monner våger Norad å gå nye veier, ta risiko og åpent ta lærdom av feil.  

Samarbeid og partnerskap er selve kjernen i Norads arbeid. Alle kan bidra til at bærekraftsmålene nås. Norad skal være en pådriver for at vi lykkes i fellesskap. 

Sammen beveger vi verden.

 
Publisert 18.02.2015
Sist oppdatert 03.03.2021