Logo

Logo og den visuelle profilen skal bidra til at Norad fremstår som en helhetlig og sterk aktør.

For bruk utenlands, se retningslinjer for bruk av Norge - og Norad-logo her.

Norad-logoen er Norads signatur og viktigste kjennemerke. Den består av to elementer, symbol og navntrekk, og de skal alltid stå sammen.

Plassering og bruk

Norad-logoen skal alltid plasseres slik at den er synlig og lesbar og i harmoni med andre elementer. Den skal ikke plasseres for nære kanter på et format, andre loger eller andre grafiske elementer. Logoen skal ha et beskyttet område rundt seg tilsvarende størrelsen på N i navnetrekket (Norad).

Spørsmål om den visuelle profilen kan rettes til Norads kommunikasjonsavdeling.