Logo og visuell profil

Logo og den visuelle profilen skal bidra til at Norad fremstår som en helhetlig og sterk aktør.