Gerd Hanne Fosen

Stilling

Leiar
Fung. underdirektør

Avdeling

Avdeling for velferd og menneskerettar
Seksjon for utdanning
+4723980269